Doktora Tezleri

Fırat ASLAN Aydın İli Tarım İşletmelerinde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğünün Belirlenmesi Devam
Sıdıka BOZKIRAN Kuru İncir ve Kestanede Değer Zinciri Analizi 2023
Gökhan ÇINAR Dış Ticaret Şirketlerinin Olası Finansal Risk Algılarının Ortaya Konulması, Risk ve Belirsizliklerin Türkiyenin Dış Ticaretine Etkilerinin Analizi (İkinci Danışman) 2015

Yüksek Lisans Tezleri

Seher POLATDEMİR Gençlerin Kariyer Kararları, Girişimcilik Karakteristikleri ve Çiftçilik İle İlgili Düşünceleri: Aydın İli Örneği Devam
Yetkin Barış ŞİMŞEK Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinde Algılanan Kalite ve Üretici Memnuniyeti 2019
Fırat ASLAN Kırsal Alanlarda Sosyo Ekonomik Yapı ve Yaşam Memnuniyeti: Aydın İli Örneği 2019
Piraye KATİPOĞLU Tarımda Ekonomik, Beşeri ve Sosyal Sermayenin Kırsal Kalkınmada Önemi 2019
Rabia OKUMUŞ Aydın İlinde Yaş Meyve - Sebze Pazarlaması ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışları 2018
Meryem ÖZKAN Tarım İşletmelerinde Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi: Aydın İli Örneği 2018
Cansu AYHAN Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği 2018
İbrahim TİMURKAYNAK Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi 2017
Büşra HORASAN Aydın İli Tarım Sektörünün Girişimcilik Yönüyle Değerlendirilmesi 2014
Yasemin DEMİR Aydın'da Hane Halklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi 2011
Köksal ÖZDEMİR Aydın ilindeki sulama birliklerinin faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi 2009
Gökhan ÇINAR Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği 2009
Alamettin BAYAV Isparta İlinde Elma İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri 2007
Süleyman NİZAM Aydın İlinde Pazara Yönelik Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi 2006
Altuğ ÖZDEN Aydın İli Tarım işletmelerinde Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Belirlenmesi 2005