Projeler

2018 ADÜ-BAP (ZRF17008) Tarım İhracatı Yapan Firmaların Girişimcilik Karekteristiğinin Firma Büyüme Performansına Etkisi Yardımcı Araştırıcı
2016 GEKA Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi Proje Danışmanı
2015 ADÜ-BAP (ZRF13021) Dış Ticaret Şirketlerinin Olası Finansal Risk Algılarının Ortaya Konulması, Risk ve Belirsizliklerin Türkiyenin Dış Ticaretine Etkilerinin Analizi (G.Çınar Doktora Projesi) Yürütücü
2015 ADÜ-BAP (ZRF12004) Üreticilerin Girişimcilik Tutum ve Davranışları: Aydın İli Örneği Yürütücü
2014 ADÜ-BAP (ZRF13015) Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Çiftçilere Yönelik Yürütmüş Olduğu Tarımsal Yayım ve Eğitim Faaliyet Çalışmalarının Analizi: Aydın İli Örneği Yardımcı Araştırıcı
2014 GEKA Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın İli Stratejik Tarım Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti Proje Danışmanı
2012 ADÜ-BAP (ZRF11013) Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Aydın İli Örneği Yardımcı Araştırıcı
2011 TUBITAK-105G080 Ülkesel Canavar Otu Projesi (Üretici Anketleri Sorumlusu) Yardımcı Araştırıcı
2009 TÜBİTAK-1080055 Türkiye’nin Tarımsal İhracat Potansiyelinin ve Dış Ticarette Tarımsal Ürünlere Uygulanan Gıda Güvenliği Standartlarının İhracatımıza Etkisinin Belirlenmesi Yardımcı Araştırıcı
2009 ADÜ-BAP (ZRF06002) Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Bazı İllerde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Araştırma Yürütücü
2006 ADÜ-BAP (ZRF03010) Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler Yardımcı Araştırıcı
2004 ADÜ-BAP (ZRF03007) Aydın İli Süt ve Süt Ürünleri Sanayinin Genel Özellikleri, Sorunları ve İşletmelerin Süt İşleme Potansiyelleri Yardımcı Araştırıcı
2003 TÜBİTAK (TOGTAG
TARP-2574-10)
Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve Olası Tam Üyelik Açısından Türkiye Kuru ve Taze İncir Dış Satım Olanakları Üzerine Bir Araştırma Yardımcı Araştırıcı
2003 ADÜ-BAP (ZRF01011) Aydın İlinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi Üzerine Bir Araştırma Yürütücü
2000 ADÜ-BAP (ZFR01011) SAydın İlinde Sözleşmeli Tarım Uygulamaları Sorunları ve Çözüm Önerileri Yardımcı Araştırıcı
1999 ADÜ-BAP (ZFR97001) Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Planlanması Üzerine Bir Araştırma: Nazilli ÖRKOOP Örnek Olayı (Doktora Tez Projesi) Yürütücü