Makale

2021Özden, A., Özer, O. O., Armağan, G., Çınar, G., İncir İşleme Tesislerinde Teknik Etkinlik ve Kalite Etkinliği Üzerine Etkili Faktörlerin Belirlenmesi, Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9 (5): 878-886 (2021).
2020Şimşek, Y. B., Armağan, G. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinde Algılanan Kalite ve Üretici Memnuniyeti, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 12 (2): 150-169 (2020).
2020Aslan, F., Armağan, G. Kırsal Alanlarda Sosyo Ekonomik Yapı ve Yaşam Memnuniyeti: Aydın İli Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (1):71-80. DOI: 10.25308/aduziraat.694714 (2020).
2020Katipoğlu, P., Armağan, G. Tarımda Beşeri ve Sosyal Sermayenin Kırsal Kalkınmada Önemi. İzmir İktisat Dergisi, 35(1), 155-175. DOI: 10.24988/ije.202035112 (2020).
2020Okumuş, R., Armağan, G. Aydın İlinde Yaş Meyve-Sebze Pazarlaması ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 57 (1):73-82. DOI: 10.20289/zfdergi.591184 (2020).
2019Özkan, M., Armağan, G. Tarım İşletmelerinde Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi, Aydın İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 25(1), 109-116. DOI: 10.24181/tarekoder.606146 (2019).
2018Ayhan, C., Armağan, G. Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2): 225-231, DOI: 10.24181/tarekoder.497378 (2018).
2017Çınar, G., Armağan, G., Özden, A., Çınar, N. Çiftçiler İçin Girişimcilik Ölçeği Geliştirilmesi ve Çiftlik Performansı Üzerindeki Etkisi, Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2), 323-333. DOI:10.24181/tarekoder.369401 (2017).
2017Timurkaynak, İ., Armagan, G. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2), (2017).
2016Çınar, G., F. Işın, Armagan, G. Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (1), (2016).
2015G Armagan, A Ozden, Food Production And Pesticide Use: A Dilemma in Agriculture, Fresenius Environmental Bulletin, 24 (12), 4364-4369, (2015).
2015Çınar, G., F. Işın, G. Armagan, Türkiye'de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Biliş Düzeyi Açısından İncelenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (1), (2015).
2015P Custance, K Walley, G Tate, G Armagan, Agricultural Multifunctionality and Care Farming: Insight from the UK, South Asian Journal of Business and Management Cases 4 (1), 74-86, (2015)
2014Aksoy, E., Arslan, Z. F., Eymirli, S., Tetik, Ö., Bayraktar, Ö. V., G. Armağan, Gaziantep ve Kilis İlleri Kırmızı Mercimek Tarlalarındaki Canavar Otlarının [Orobanche crenata Forsk. ve Phelipanche aegyptiaca (Pers.)] Yaygınlığı, Yoğunluğu ve Üreticilerin Yabancı Ot Sorunlarına Yaklaşımları, Bitki Koruma Bülteni, (54) 2: 115-132 (2014).
2014Ozer O.O., Armagan G., Ozden A., “The Analysis of Competitive Power of EU States and Candidate States in Foreign Trade of Dairy Products”, Advances in Applied Agricultural Science, 02(12): 27-31, (2014).
2014Ozden A., Armagan G., “Efficiency Analysis on Cattle Fattening In Turkey”, Veterinarija Ir Zootechnika, 67 (89): 88-93, (2014).
2013Demi̇r, Y., G. Armağan, Aydın'da hane halklarının gıda tüketim talebi ekonometrik analizi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50.1 (2013): 97-107.
2012Armağan, G., S. Nizam, "Productivity and efficiency scores of dairy farms: the case of Turkey", Journal of Quality and Quantity, 46 (1): 351–358 (2012).
2011Atıcı C., Armagan G., Tunalıoglu R., Çınar G., “Does Turkey’s Integration into the European Union Boost Its Agricultural Exports?”, Agribusiness, 27 (3): 280-291, (2011).
2010Armağan, G., A. Ozden, S. Bekcioglu, "Efficiency and Total Factor Productivity of Crop Production at NUTS1 Level in Turkey: Malmquist Index Approach", Journal of Quality and Quantity, 44(3), 573-581 (2010).
2009Uzmay, A., N. Koyubenbe, G. Armagan, "Measurement of Efficiency Using Data Envelopment Analysis (DEA) and Social Factors Affecting the Technical Efficiency in Dairy Cattle Farms within the Province of Izmir, Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (6), 1110-1115 (2009).
2009Çınar, G., G. Armağan, Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, (15) 2, 83-92 (2009).
2009Armağan, G., A. Koc, A. Ozden, "Food Safety at the Dairy Farm Level: Knowledge, Practices and Attitudes of Farmers", Milchwissenschaft - Milk Science International, 64 (1), 6-9 (2009).
2008Armağan, G., "Atatürk ve Tarım", Prizma - Aydın Efeler Lisesi Kültür ve Sanat Dergisi 10 Kasım 2008 Özel Sayısı, s.49, Aydın, 2008.
2008Armağan, G., "Determining the Factors Affecting Efficiency Scores in Agriculture", International Journal of Agricultural Research, 3 (4), 325-330 (2008).
2008Armağan, G., C. Akbay, "An Econometric Analysis of Urban Households' Animal Products Consumption in Turkey", Journal of Applied Economics, 40 (15), 2025-2032 (2008).
2008Armagan G., C. Turgut, "Analysis of Environmental Pollution with Multivariate Statistical Tecniques",Fresenius Environmental Bulletin, 17 (8), 978-984 (2008).
2007Isın, F., T. Cukur, G. Armagan, "Factors Affecting the Adoption of the Organic Dried Fig Agriculture System in Turkey", Journal of Applied Sciences 7 (5), 748-754 (2007).
2007Armağan, G., A. Ozden, "Determinations of Total Factor Productivity with Cobb-Douglas Production Function in Agriculture: The Case of Aydin-Turkey", Journal of Applied Sciences 7 (4), 499-502 (2007).
2006Nizam, S., G. Armağan, Aydın İlinde Pazara Yönelik Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (3) 2, 53-60 (2006).
2005Armağan, G., "İncir Dış Satımında Ekolojik İncir Üretiminin Önemi", Tarım Haber, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Dergisi, 1 (3) 14-15, Aydın, 2005.
2005Özden, A., G. Armağan, Aydın İl Tarım İşletmelerinde Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, (11) 2, 111-121 (2005).
2005Çobanoğlu, F., G. Armağan, H. Kocataş, B. Şahin, B. Ertan, M. Özen, "Aydın İlinde İncir Üretiminin Önemi ve Kuru İncir Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2) 2, 35-42 (2005).
2005Demirbaş, N., G. Armağan, A. Koç, F. Çukur, "AB Sürecindeki Türkiye'de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Kalite ve Gıda Güvenliğinin Sağlanmasına Süt Hayvancılığı Sektörünün Uyum Düzeyi", KalDer Forum,Yıl: 5, Sayı: 25, 65-70 (2005).
2005Armağan, G., M. Özdoğan, "Ekolojik Yumurta ve Tavuk Etinin Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi", Hayvansal Üretim Dergisi, 46(2), 14-21 (2005).
2005Armağan, G., A. Koç, K. Kızılkaya, "Ege Bölgesinde Süt Sığırcılığı Konusunda Yapılan Araştırmalara Ait Bazı Verilerin Birleştirilmesi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Büyüklük Gruplarının Belirlenmesi", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2), 21-26 (2004).
2005Atıcı, C., G. Armagan, P. Szovics, "The Competitiveness of Livestock Sector in Some European Union Candidate Countries", ACTA Oeconomica et Informatica 7(2), 53-56 (2004).


Bildiri

2022Bozkıran, S.,G. Armağan, Türkiye’nin Kestanede Rekabet Gücünün İncelenmesi, Kestane Sempozyumu, Aydın, 2022.
2022Aslan, F.,G. Armağan, An Evaluation on Measurement Methods of Life Satisfaction in Rural Areas, IV. Balkan Agricultural Congress, Edirne, 2022.
2018Bozkıran, S.,G. Armağan, Aydın İlinde Kestane Üretim ve Ticareti, Türkiye 13. Tarım Ekonomisi Kongresi (Poster Bildiri) Kahrmanmaraş, 2018.
2017Bozkiran,S., G. Armagan, Value Chain Analysis and Using Opportunities in Agricultural Sector, II. International Igdir Symposium, 9-11 October, 2017, Igdir, Turkey.
2016Ozden, A., G. Armagan, Cost management strategy for energy use in agriculture: EU sample, International Scientific Days 2016, The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society Conference Proceedings, May 19-20, Nitra, Slovakia, 2016.
2014Özden A., Armağan G., Şimşek Y.B., “Avrupa Birliği Ülkelerinde Kırsal Kalkınma Göstergeleri (2007-2013)”, Türkiye 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1: 247-255, Samsun, 2014.
2014Horasan, B., G. Armağan, Aydın İli Tarım Sektörünün Girişimcilik Yönüyle Değerlendirilmesi, Türkiye 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1: 256-264, Samsun, 2014.
2012Tunalıoglu R., Seferoglu S., Armagan G., “The Weakest Ring of Olive Oil Production In Turkey: Olive Oil Mill Waste Water ,VI. International Symposium on Olive Growing”, Book Series: Acta Horticulturae, Volume:949:587-593, 2012.
2012Armagan, G., Walley, K., Custance, P., “Rural Development and the Role of Farmers: Peasants, Producers and Entrepreneurs”, EURORURAL12, 3rd Moravian Conference on Rural Research, Mendel University, September 3-7, Brno, Czech Republic, 2012.
2012Özden A., Armağan G., “Türkiye Tarımında NUTS 1 Bölgeleri Açısından Etkinlik Karşılaştırması (2000-2010)”, Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:764-771, Konya, 2012.
2012Tunalıoğlu R., Cankurt M., Çobanoğlu F., Armağan G., “Zeytinyağı Tüketici Davranışları”, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:853-862, Konya, 2012.
2012Armağan G., Özden A., Peker Ş. ,”Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Yoksulluğun Karşılaştırılması (2002-2009)”, Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1: 314-321, Konya, 2012.
2010Çobanoğlu, F., G. Armağan, A. Nalbantoğlu, “Türkiye’de Kırsal Kalkınma Yatırımları Kapsamında Hibe Projelerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örnek Olayı”, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:817-823, Şanlıurfa, 2010.
2010Tunalıoğlu, R., G. Armağan, C. Atıcı, A. Özden, “Türkiye’de Meyve Suyu Sanayinde Verimlilik ve Rekabet Gücünün İncelenmesi”, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:699-706, Şanlıurfa, 2010.
2009Koç, A., Z. Özdemir, G. Armağan, "Aydın'da Bazı Süt Sığırı İşletmelerinde Üretilen Çiğ Süt Kalitesi ve Etkili Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu", Denizli, 2009.
2009Armağan, G., A. Ozden, "Entrepreneurial Attitudes and Behaviours in Small-Scale Dairy Farms in Turkey", 111th Seminar, June 26-27, Canterbury, UK from European Association of Agricultural Economists, 2009.
2008Armağan, G., A. Özden, "Türkiye'de Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Tarımsal Yayım İhtiyaçları ve Üreticilerin Örgütlenme İle İlgili Düşünceleri", Türkiye 8. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda Politikası Cildi:260-270, Bursa, 2008.
2008Bayav, A., G. Armagan, "Isparta İlinde Elma İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri", Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda Politikası Cildi:168-181, Bursa, 2008.
2008Tunalıoğlu, R., G. Armağan, "Aydın İlindeki Zeytinyağı İşletmelerinde Elde Edilen Yan Ürünlerin Tarım-Sanayi ve Çevre İlişkileri Boyutunda Değerlendirilmesi", Türkiye 8. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda İşletmeciliği Cildi:135-143, Bursa, 2008.
2006Armağan, G., C. Atıcı, K. Konak, A. Özden, "Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler", Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, 1172-1184, Antalya, 2006.
2006Armağan, G., "Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Süt Sektörünün Durumu: GZFT (SWOT) Analizi", Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, 751-756, Antalya, 2006.
2004Armağan, G., A. Özden, "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Süt Sektörü Verimliliklerinin Karşılaştırılması", Türkiye 6. Tarım Ekonomisi Kongresi, 505-517, Tokat, 2004.
2004Armağan, G., A. Özden, A. D. Çardak, "Aydın İlinde Süt İşleme Sanayinin Durumu", Türkiye 6. Tarım Ekonomisi Kongresi, 565-570, Tokat, 2004.
2003Armağan, G., "Information Needs of Dairy Farmers and Agricultural Extension Organizations: Case Study of Aydın Province", 17th European Seminar on Extension Education, 378-384, Turkey, 2005.
2002Armağan, G., "Structural Analysis of Dairy Sector in the Selected EU Pre-accession Countries" International Conference of Young Researchers 2002, Rackova dolina, Slovakia, 2002.
2002Isın, F., T. Çukur, G. Armagan, "An Evaluation of Dried Fig Production and Marketing in Turkey from Dried Fig Exportation Standpoint", Second International Symposium on Fig, Acta Hort. 605, ISHS, 183-188, Spain, 2003.
2000Szovics, P., A. Vissi, G. Armagan, "Transformation of Israeli Agriculture- Kibbutz Shefayim Experience", Conference Papers - Young Science 2000, 88-91, Rackova dolina, Slovakia, 2000.
2000Konak, K., G. Armağan, M. Cankurt, "Aydın İlinde Tarım Sanayi İlişkilerinde Sözleşmeli Tarımın Etkinliği", Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, 2000.
1999B01. Armağan, G., E. Oktay, "Aydın Yöresinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Bazı Yapısal Özellikleri ve Planlanması Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 133-140, İzmir, 1999.
1998Konak, K., G. Armağan, M. Tan, "Aydın İlinde Zeytin - Zeytinyağı Üretim ve Pazarlaması", Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Cilt:1, 608-615, Aydın, 1998.
1997Armağan, G., K. Konak, "Aydın İli Nazilli İlçesi Örkoop Kooperatifi ve Faaliyetleri", Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu, 147-154, İzmir, 1997.
1996Konak, K., G. Armağan, Z. Çivi, "Aydın Koçarlı İlçesi Orman ve Çevresi Köylerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yeni Tarımsal Üretim Faaliyetleri Önerileri", Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, 167-171, Adana, 1996.
1995Konak, K., G. Armağan, "Aydın İlinin Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunlarını Iyileştirme Konusunda Görüşler", Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, T.C. Ziraat Bankası Yayınları: 27, 255-260, İzmir, 1995.


Kitap/Kitap Bölümü

2006Armağan, G., "Organik Tarımda Proje Hazırlama ve Değerlendirme", Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar (Editörler: H. Eraslan ve Dr. F. Selli), 19.bölüm, 452-464, İstanbul, 2006.
2004Işın, F., T. Çukur, G. Armağan, F. Çobanoğlu, "Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve Olası Tam Üyelik Açısından Türkiye Kuru ve Taze İncir Dış Satım Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Aydın Güçbirliği Yayınları, No:1, ISBN: 975-512-873-5, 218 s., Aydın, 2004.
2004Armağan, G., "Bilgiye Dayalı Değerlendirme", Temel Eğitim Becerileri: Yetişkin Eğitiminde Temel İlkeler, ADÜSEM Yayınları, ISBN: 978-605-4797-06-2, İzmir, 2014.ADÜ Ziraat Fakültesi, Eğitim Becerileri Kursu, Aydın, 2004.