• DERSLERİN AYRINTILARINA ULAŞMAK İÇİN DERS İSİMLERİNE TIKLAYINIZ

 • LİSANS

 • TE312-Tarımsal Projelerin Hazırlanması
 • TE430-Kırsal Kalkınma
 • TE481-Tarımsal Yayım ve İletişim
 • LİSANSÜSTÜ

 • ZTE518-Tarım Ekonomisinde Araştırma Teknikleri
 • ZTE523-Kırsal Kalkınma Ekonomisi (Yakında)
 • Tarımsal Projelerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

  Kodu

  TE312

  Kredi T + U (saat/hafta)

  2 + 2

  Yerel Kredi

  3

  AKTS

  4

  Dersin Amacı
  Ders sonunda öğrenciler bir tarımsal yatırım projesinin fizibilite (yapılabilirlik) raporunda genel olarak hangi konu başlıklarının olması gerektiğini biliyor ve bu başlıklara ilişkin gerekli analizleri yapabiliyor olacaklardır. Ayrıca finansal açıdan projelerin karşılaştırılmasını yaparak değerlendirme yapabileceklerdir. Dersin uygulamasında bir iş planı hazırlayabilme becerisine sahip olacaklardır.

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  • Tarım, gıda ve tarımsal girdi üretimine ilişkin yatırım projelerinin fizibilite raporlarını hazırlama becerisi
  • Proje için gerekli bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek karar verme becerisi kazanma
  • Yatırım ile ilgili finans kaynaklarını bulma becerisi kazanma
  • Geleceğe ilişkin tahmin yapma (projeksiyon yapma) becerisi
  • Projede ekonomik, finansal ve teknik etütler için piyasada nasıl hareket edileceğini öğrenme becerisi kazanma

  Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği ve Ders Sunumları

  Proje Kavramı ve Proje Çeşitleri PDF indir
  Yatırım Kavramı ve Projeler PDF indir
  Proje Hazırlama Süreci PDF indir
  Ekonomik Analiz PDF indir
  Teknik Analiz PDF indir
  Paranın Zaman Değeri PDF indir
  Finansal Analiz PDF indir
  Projelerin Değerlendirilmesi - Ticari Analiz PDF indir


  Yardımcı Ders Dökümanları

  Ekonomide Esneklikler   PDF indir

  Ekonomik Etüd başlığında yer alan Pazar Analizinde sıklıkla kullanabileceğimiz "Esneklik" kavramının ayrıntılı olarak açıklandığı bu dökümanda sırasıyla eğim- esneklik kavramları, talep esnekliği, gelir esnekliği esneklik ve arz esnekliği konuları ele alınmıştır.

  Korelasyon - Regresyon   PDF indir

  Daha önceki dönemlerde alınan İstatistik derslerinde, teorik olarak gösterilen Korelasyon ve Regresyon konularına ait uygulamaları içeren bu dokümandaki örnekler Pazar Analizi yapılırken talep tahminini nasıl yapabileceğimizi ortaya koymaktadır.

  Faiz Hesaplamaları   PDF indir

  Paranın Zaman Değeri hesaplamalarında kullanılan Bileşik Faiz Formülünün farklı durumlarda nasıl kullanılabileceğini ortaya koyan bir dökümandır. Paranın şimdiki ve gelecekteki değeri, periyodik tutarların şimdiki ve gelecekteki değerlerini hesaplamamıza yarayan faktörlerin nasıl kullanıldığına ilişkin örnekler yer almaktadır.

  Sürü Projeksiyonu Örneği   PDF indir

  Yatırımı planlanan 60 baş kapasiteli süt hayvancılığı işletmesinin 10 yıllık sürü projeksiyonu ve buna ilave olarak yem tüketim ve süt üretim miktarlarının nasıl hesaplanabileceğini gösteren sunudur. Bu sunuyu hazırlayan Prof. Dr. Atakan Koç'a teşekkürlerimi sunarım.

  Örnek İş Planı   PDF indir

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun yatırım projelerinde kullanılan İş Planı formatının PDF halini bulabileceğiniz bir dökümandır. Bu dökümanın Word biçimi kurum web sayfasında "Proje" menüsünden kolayca indirilebilir. Ayrıca yine aynı menüde iş planı hazırlamamıza yardımcı olacak bir çok dökümanda bulunmaktadır.

  Uygulamalar

  Trend - Eğilim Denklemi İle Tahmin   PDF indir

  Pazar etüdü ile ilgili olarak üretim miktarı ya da talep tahmininde "En Küçük Kareler Yöntemi" kullanılarak bir regresyon denklemi bulunabilir. Bu denklem yılları ele alarak yapıldığında “Trend (Eğilim) Denklemi” olur. Bu uygulamada örnek olarak bir trend denkleminin hesaplanacağını görebilirsiniz.

  Başabaş Noktası (BBN) Analizi    PDF indir

  Başabaş noktası analizi bir kârlılık analizidir ve hem sabit hem de değişken giderleri hesaba katarak, işletmelerin alacakları stratejik kararlara yardımcı olur. Analiz, firmaların satışları ve giderleri arasında ilişki kurarak üretime devam etmeleri durumunda kâr elde edilmeye başlanacak olan noktayı elde eder.

  Rantabilite - Fayda Masraf Oranı Hesaplaması   PDF indir   PDF indir

  Paranın zaman değerini dikkate alarak ve almadan yapılan F/M ve Rantabilite hesaplamaları. Bu hesaplamaların Excel dosyasını da indirebilirsiniz.

  İç Karlılık Oranı Hesaplaması   PDF indir

  Bu uygulamalarda İç Karlılık Oranı hesaplamalarını bulacaksınız. İlk üç uygulamada "Gelecekteki Paranın Bugünkü Değeri" ile ilgili indirgenme faktörü kullanılırken, dördüncü ve beşinci uygulamalarda "Gelecekteki Periyodik Tutarların Bugünkü Değeri" ile ilgili faktör kullanılmıştır.

  Gelecekteki Paranın Bugünkü Değeri Faktörü=1/(1+i)n

  Gelecekteki Periyodik Tutarların Bugünkü Değeri Faktörü=[(1+i)n-1]/[i(1+i)n]


  Sınav Soruları

  2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları   PDF indir

  ADUZEM portalı üzerinden 3 Aralık 2020 tarihinde online olarak yapılan ara sınav soru ve cevaplarını bulabilirsiniz.

  Kitaplar/Kaynaklar

  • Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Yatırım Projeleri Hazırlama Tekniği
   Prof.Dr. İ. Hakkı İNAN
   İdeal Kültür Yayıncılık
  • Tarımda Proje Hazırlama Tekniği
   Prof.Dr. Erkan Rehber - Prof.Dr. Ahmet Erkuş
   Ekin Yayınevi

  Kırsal Kalkınma

  Kodu

  TE430

  Kredi T + U (saat/hafta)

  2 + 2

  Yerel Kredi

  3

  AKTS

  4

  Dersin Amacı
  Öğrencilerin kırsal kalkınma, kırsal alan vb. temel kavramları öğrenerek, kırsal kalkınma çalışmalarını ve yaklaşımlarını analiz edebilecek ve kırsal kalkınma çalışmalarına destek verebilecek bilgi ve becerileri kazanmasıdır.

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  • Kalkınma, kırsal alan ve kırsal kalkınma kavramlarını öğrenme
  • Kırsal kalkınma sürecinin ilkelerini ve kırsal kalkınma politikalarının temel özelliklerini öğrenme
  • Kırsal sorunlara çözümler üretebilecek analitik bakış açısının kazanılması
  • Dünyada ve Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmaları ve yaklaşımlarını değerlendirme ve yorumlayabilme
  • Kırsal kalkınmaya yönelik proje geliştirme, çözüm stratejileri belirleme konusundaki yeteneklerinin geliştirilmesi

  Ders İçeriği

  Kalkınma Kavramı PDF indir
  Kırsal Alan PDF indir
  Kırsal Kalkınma ve Temel Kavramlar PDF indir
  Kırsal Kalkınmada İlkeler PDF indir
  Kırsal Kalkınma Yaklaşımları PDF indir
  Kırsal Kalkınmanın Planlanması ve Uygulanması PDF indir
  Türkiye'de Uygulanan Kırsal Kalkınma Politikaları PDF indir
  Avrupa Birliği ve Kırsal Kalkınma PDF indir


  Yardımcı Ders Dökümanları

  Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2014-2020    PDF indir

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı - Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) dökümanına buradan ulaşabilirsiniz.

  Avrupa Kırsal Manifestoso   PDF indir

  4-6 Kasım 2015 tarihlerinde Avusturya Scharding’de toplanan ve 40 Avrupa ülkesinden 240 delegenin katıldığı İkinci Avrupa Kırsal Parlamentosunda kabul edilmiştir.

  Venhorst Deklerasyonu   PDF indir

  21 ekim 2017 tarihinde 39 ülkeden 250 katılımcı ile kabul edilmiş, sürdürülebilir kırsal gelecek kampanyası ile ilgili bir bildirgedir.

  Sınav Soruları

  2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları   PDF indir

  ADUZEM portalı üzerinden 2 Aralık 2020 tarihinde online olarak yapılan ara sınav soru ve cevaplarını bulabilirsiniz.

  Makaleler

  • Gülçubuk, B.,Yıldırak, N., Kızılaslan, N., Özer, D., Kan, M., & Kepoğlu, A. "Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politika Değişimleri." Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (2010).
  • Aslan, F., Armağan, G. Kırsal Alanlarda Sosyo Ekonomik Yapı ve Yaşam Memnuniyeti: Aydın İli Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (1):71-80. DOI: 10.25308/aduziraat.694714 (2020).
  • Katipoğlu, P., Armağan, G. Tarımda Beşeri ve Sosyal Sermayenin Kırsal Kalkınmada Önemi. İzmir İktisat Dergisi, 35(1), 155-175. DOI: 10.24988/ije.202035112 (2020).

  Kitaplar

  • Türkiye'de Kırsal Kalkınma
   Muzaffer Bakırcı
   Nobel Yayıncılık-2007
  • Kırsal Kalkınma- Yaklaşımlar ve Türkiye Deneyimi
   Adem Doğan
   Palme Yayıncılık- 2010
  • Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları
   Cevat Geray
   Phoenix Yayıncılık
  • Türkiye'de Kırsal Alan Yönetimi
   Sabrina Kayıkçı
   Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayını

  Tarımsal Yayım ve İletişim

  Kodu

  TE481

  Kredi T + U (saat/hafta)

  2 + 2

  Yerel Kredi

  3

  AKTS

  5

  Dersin Amacı
  Kırsal kesimde yaşayanların yaşam düzeylerini yükseltmeye yönelik yetişkin eğitimi tekniklerinin öğretilmesi. Bu amaçla gerçekleştirilecek faaliyetlerin programlanması ve yürütülmesi konusunda öğrencilere bilgi ve becerilerin kazandırılması. Kırsal kesimin gelişmesi için yeniliklerin kırsal kesimde yaşayanlara aktarma ve davranış değişikliğini sağlama becerilerinin kazandırılması

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  • Dünyada ve ülkemizdeki uygulanmakta olan farklı tarımsal yayım ve danışmanlık yaklaşımlarını bilir ve uygulayabilir.
  • Yeniliklerin kırsal kesimde tanıtılması ve yayılmasına yönelik becerilerin öğrencilere kazandırılması
  • Yetişkin eğitimi ilkelerini öğrenebilme
  • Yayım çalışmalarının yürütülmesinde kullanılacak yöntemlere karar verebilme ve kullanabilme becerilerinin kazanılması
  • Yayım programlarını hazırlama, yürütme ve değerlendirme becerileri ile kırsal alanda hizmet verebilme yeteneği kazanabilme

  Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği ve Ders Sunumları

  İLKELER
  Tarımsal Yayım Kavramı ve Tarihi Gelişimi PDF indir
  Algılama, İletişim, Davranışlarımız ve Güdülenme PDF indir
  Eğitim, Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi PDF indir
  Sosyal Etkiler ve Kırsal Sosyoloji PDF indir
  Yenilikler, İnançlar, Değerler ve Normlar PDF indir
  YÖNTEM ve TEKNİKLER
  Bireysel Yayım Yöntemleri PDF indir
  Grup Yayım Yöntemleri PDF indir
  Kitle İletişim Yöntemleri PDF indir
  PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
  Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi PDF indir


  Yardımcı Ders Dökümanları

  Ders Öncesi Soru Formu    PDF indir

  Bu soruların amacı öncelikle dersle ilgili farkındalık yaratmaktır. Derse başlamadan önce cevaplanmaya çalışılacaktır. Ancak doğru ve yanlış cevap sayısına göre bir değerlendirme yapmak doğru değildir. Önemli olan burada sorulan sorulara ilişkin cevapların ders süresince öğrenileceğinin bilinmesidir.

  5488 Sayılı Tarım Kanunu (2006) ve Tarımsal Danışmanlık    PDF indir

  "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin" yürütülmesi ve destekleme ödemelerine ait mevzuattaki değişim.

  Öğrenme ve Değerlendirme Kılavuzları   PDF indir

  Beceri eğitiminde kullanılan bu kılavuzlardan "Öğrenim Kılavuzu" planlanan beceriyi basamaklara ayırarak öğretme amaçlı kullanılır. "Değerlendirme Kılavuzu" ise öğrenme düzeyini değerlendirmeye yarar. Bu dökümanda iki ilginç konuya ilişkin klavuzlar bulunmaktadır.
  Birinci beceri eğitiminin konusu "Civcivlerde Cinsiyet Tayini Yapılarak Kanat Numarası Takma" olup, kılavuzların hazırlanmasında Prof. Dr. Mustafa Akşit hocamız katkı vermiştir. İkinci konu ise "T-Göz Aşısı Yapma" dır. Bu konuya ilişkin kılavuzların hazırlanmasında ise Prof. Dr. Engin Ertan hocamızın katkıları vardır. Her iki hocamıza çok teşekkür ederiz.

  Bilgiye Dayalı Değerlendirme   PDF indir

  Genel olarak eğitim faaliyetleri Planlama, Uygulama, Ölçeme ve Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Eğitim faaliyeti sürecinde bilginin ölçülmesi başka bir ifadeyle sınavların hazırlanması, uygulanma ve değerlendirilmesi son iki aşama olan ölçme ve değerlendirme aşamalarında ele alınmaktadır. Buradaki ders dökümanı aşağıdaki kitap bölümünden alınmıştır.
  Armağan, G., "Bilgiye Dayalı Değerlendirme", Temel Eğitim Becerileri: Yetişkin Eğitiminde Temel İlkeler, ADÜSEM Yayınları, İzmir, 2014.

  Proje Oluşturma ve Yönetme   PDF indir

  Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi konusunda programların nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bu konuya destek olacak bu sunuda daha çok Proje Hazırlama Döngüsü açıklanmaktadır.

  Makaleler

  • Çınar, G., G. Armağan, Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, (15) 2, 83-92 (2009).
  • Kızılaslan, N., Y. Ünal, "Çiftçilerin tarımsal yayım farkındalıklarının belirlenmesi (Tokat/Erbaa örneği)." Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 5: 1-19, (2013).
  • Boyacı, M., B. Karaturhan, "Ekolojik üretimde tarımsal yayım faaliyetleri üzerine bir araştırma." Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40.3 (2003).
  • Yılmaz, H., V. Demircan, M. Gül, Üreticilerin kimyasal gübre kullanımında bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tarımsal yayım açısından değerlendirilmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1), 31-44, (2009).

  Kitaplar

  • Tarımsal Yayım ve İletişim
   Prof. Dr. Tayfun Özkaya
   EÜ Ziraat Fak. Yayınları No:520
  • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
   Yüksel Değirmenci - İlker Manyaz - İhsan Güzelaydın - Engin Erkuş - Fatma Koçak - Bekir Arı
   Editör: Ali Gül
   Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı @ 2019 - ANKARA
  • Rogers, E. M. Diffusion of innovations. Simon and Schuster, 2010 (Fourth Edition).

  Tarım Ekonomisinde Araştırma Teknikleri

  Kodu

  ZTE518

  Kredi T + U (saat/hafta)

  2 + 2

  Yerel Kredi

  3

  AKTS

  8

  Dersin Amacı
  Bilimsel bir araştırmayı etik kurallar bütününe bağlı kalarak nasıl gerçekleştirilebileceğini ve elde edilen sonuçların nasıl rapor edilebileceğini öğretmesi

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  • Araştırma, bilimsel etik ve intihal (aşırma) kavramlarını öğrenme
  • Bilimsel bir tezin, raporun, makalenin tüm bölümlerinin yazımını, örnek bir konu üzerinde gösterebilme
  • Bilimsel bir çalışmayı yorumlayıp atıf yapabilme
  • Bilimsel bir araştırmayı makale haline getirirken kullanılacak sistematik yapıyı tasarlayabilme
  • PBilimsel bir araştırmada tablo ve grafikleri okuyucunun anlayacağı bir şekilde gösterebilme

  Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği ve Ders Sunumları

  Bilimsel Araştırmalarda Etik PDF indir
  Bilim ve Araştırma PDF indir
  Bilimsel Araştırmaların Sınıflandırılması PDF indir
  Araştırmanın Tanımı Önemi ve Temel Karamlar PDF indir
  Başlıca Araştırma Yöntemleri PDF indir
  Bilimsel Araştırmaların Planlanması PDF indir
  Örnekleme PDF indir
  Araştırmalarda Ölçme ve Kullanılan Ölçekler PDF indir
  Değişkenler ve Tanımlayıcı İstatistikler PDF indir
  Khi-Kare Testi PDF indir
  Ortalamalar Arası Farkların Test Edilmesi (t z ve F Testleri) PDF indir


  Yardımcı Ders Dökümanları

  Örnek Soru Formu   PDF indir

  Tarım Ekonomisi araştırmalarında kullanılan örnek bir "Soru Formu" (Anket)

  Standart bir çizelge örneği   PDF indir

  Basit bir çizelge ya da tablo gösterimi için örnek

  Tanımlayıcı İstatistikler Gösterimi   PDF indir

  Tanımlayıcı istatistiklerin gösterimi için örnek bir çizelge ya da tablo. Burada ortalama, standart sapma ve yüzde gösterimlerine dikkat ediniz.

  Faktör Analizi Gösterimi   PDF indir

  Faktör analizi sonuçlarının gösterimi için örnek olabilecek bir çizelge ya da tablo

  Faktör Analizi Gösterimi   PDF indir

  Faktör analizi sonuçlarının gösterimi için örnek olabilecek bir çizelge ya da tablo

  Lojistik Regresyon Tahminine Ait Gösterim   PDF indir

  Lojistik regresyon modeli için örnek bir gösterim

  Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır   PDF indir

  Robert A. Day tarafından yazılmış ve Gülay Aşkar Altay tarafından dilimize çevrilmiş olan bu kitap TUBİTAK yayınıdır. Kitabı indirebilirsiniz.

  Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme: APA 6 Kuralları   PDF indir

  Bilimsel yayınlarda nasıl kaynak gösterileceğine ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı bu linki kullanarak, doğru kaynak gösterimini yapabilirsiniz.

  Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi   PDF indir

  Bilimsel yayınlarda çizelge oluşturmaya yönelik olarak sayın Dr. Mustafa Otrar hocamızın hazırlamış olduğu linki kullanarak, doğru tablo veya çizelge gösterimini yapabilirsiniz.

  Sınav Soruları

  2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları   PDF indir

  ADUZEM portalı üzerinden 1 Aralık 2020 tarihinde online olarak yapılan ara sınav soru ve cevaplarını bulabilirsiniz.

  Ödevler

  Ödev ve Örnek Data Seti   PDF indir  PDF indir

  Bitirme Ödevine ait detayları pdf dosyasında bulabilirsiniz. Burada kullanılacak olan data ise excel dosyasındadır. Bu data sadece ödev için varsayımsal (hipotetik) olarak hazırlanmıştır.

  Kitaplar

  • Araştırma Yöntem ve Teknikleri
   Rauf ARIKAN
   Nobel Akademik Yayıncılık
  • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
   Şener BÜYÜKÖZTÜRK
   Pegem Akademi Yayıncılık