• Lisans Dersleri:
 • Tarımsal Yayım ve İletişim
 • Kırsal Kalkınma

 • Lisansüstü Dersleri:
 • Tarım Ekonomisinde Araştırma Teknikleri
 • Kırsal Kalkınma Ekonomisi

Tarımsal Yayım ve İletişim

Kodu

TE481

Kredi T + U (saat/hafta)

2 + 2

Yerel Kredi

3

AKTS

5

Dersin Amacı
Kırsal kesimde yaşayanların yaşam düzeylerini yükseltmeye yönelik yetişkin eğitimi tekniklerinin öğretilmesi. Bu amaçla gerçekleştirilecek faaliyetlerin programlanması ve yürütülmesi konusunda öğrencilere bilgi ve becerilerin kazandırılması. Kırsal kesimin gelişmesi için yeniliklerin kırsal kesimde yaşayanlara aktarma ve davranış değişikliğini sağlama becerilerinin kazandırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

 • Dünyada ve ülkemizdeki uygulanmakta olan farklı tarımsal yayım ve danışmanlık yaklaşımlarını bilir ve uygulayabilir.
 • Yeniliklerin kırsal kesimde tanıtılması ve yayılmasına yönelik becerilerin öğrencilere kazandırılması
 • Yetişkin eğitimi ilkelerini öğrenebilme
 • Yayım çalışmalarının yürütülmesinde kullanılacak yöntemlere karar verebilme ve kullanabilme becerilerinin kazanılması
 • Yayım programlarını hazırlama, yürütme ve değerlendirme becerileri ile kırsal alanda hizmet verebilme yeteneği kazanabilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği ve Ders Sunumları

İLKELER
Tarımsal Yayım Kavramı ve Tarihi Gelişimi PDF indir
Algılama, İletişim, Davranışlarımız ve Güdülenme PDF indir
Eğitim, Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi PDF indir
Sosyal Etkiler ve Kırsal Sosyoloji PDF indir
Yenilikler, İnançlar, Değerler ve Normlar PDF indir
YÖNTEM ve TEKNİKLER
Bireysel Yayım Yöntemleri PDF indir
Grup Yayım Yöntemleri PDF indir
Kitle İletişim Yöntemleri PDF indir
PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi PDF indir


Yardımcı Ders Dökümanları

Ders Öncesi Soru Formu    PDF indir

Bu soruların amacı öncelikle dersle ilgili farkındalık yaratmaktır. Derse başlamadan önce cevaplanmaya çalışılacaktır. Ancak doğru ve yanlış cevap sayısına göre bir değerlendirme yapmak doğru değildir. Önemli olan burada sorulan sorulara ilişkin cevapların ders süresince öğrenileceğinin bilinmesidir.

Öğrenme ve Değerlendirme Klavuzları   PDF indir

Beceri eğitiminde kullanılan bu klavuzlardan "Öğrenim Klavuzu" planlanan beceriyi basamaklara ayırarak öğretme amaçlı kullanılır. "Değerlendirme Klavuzu" ise öğrenme düzeyini değerlendirmeye yarar. Bu dökümanda iki ilginç konuya ilişkin klavuzlar bulunmaktadır.
Birinci beceri eğitiminin konusu "Civcivlerde Cinsiyet Tayini Yapılarak Kanat Numarası Takma" olup, klavuzların hazırlanmasında Prof. Dr. Mustafa Akşit hocamız katkı vermiştir. İkinci konu ise "T-Göz Aşısı Yapma" dır. Bu konuya ilişkin klavuzların hazırlanmasında ise Prof. Dr. Engin Ertan hocamızın katkıları vardır. Her iki hocamıza çok teşekkür ederiz.

Bilgiye Dayalı Değerlendirme   PDF indir

Genel olarak eğitim faaliyetleri Planlama, Uygulama, Ölçeme ve Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Eğitim faaliyeti sürecinde bilginin ölçülmesi başka bir ifadeyle sınavların hazırlanması, uygulanma ve değerlendirilmesi son iki aşama olan ölçme ve değerlendirme aşamalarında ele alınmaktadır. Buradaki ders dökümanı aşağıdaki kitap bölümünden alınmıştır.
Armağan, G., "Bilgiye Dayalı Değerlendirme", Temel Eğitim Becerileri: Yetişkin Eğitiminde Temel İlkeler, ADÜSEM Yayınları, İzmir, 2014.

Proje Oluşturma ve Yönetme   PDF indir

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi konusunda programların nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bu konuya destek olacak bu sunuda daha çok Proje Hazırlama Döngüsü açıklanmaktadır.

Makaleler

 • Çınar, G., G. Armağan, Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, (15) 2, 83-92 (2009).
 • Kızılaslan, N., Y. Ünal, "Çiftçilerin tarımsal yayım farkındalıklarının belirlenmesi (Tokat/Erbaa örneği)." Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 5: 1-19, (2013).
 • Boyacı, M., B. Karaturhan, "Ekolojik üretimde tarımsal yayım faaliyetleri üzerine bir araştırma." Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40.3 (2003).
 • Yılmaz, H., V. Demircan, M. Gül, Üreticilerin kimyasal gübre kullanımında bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tarımsal yayım açısından değerlendirilmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1), 31-44, (2009).

Kitaplar

 • Tarımsal Yayım ve İletişim
  Prof. Dr. Tayfun Özkaya
  EÜ Ziraat Fak. Yayınları No:520
 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
  Yüksel Değirmenci - İlker Manyaz - İhsan Güzelaydın - Engin Erkuş - Fatma Koçak - Bekir Arı
  Editör: Ali Gül
  Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı @ 2019 - ANKARA
 • Rogers, E. M. Diffusion of innovations. Simon and Schuster, 2010 (Fourth Edition).