Prof. Dr. Goksel Armagan

Department of Agricultural Economics

The School of Athens (Raphael, 1509-1511) Source: Wikipedia


Google Akademik
Google Akademik


ORCID iD icon
orcid.org/0000-0003-1952-0084


"Vi veri veniversum vivus vici"

"By the power of truth, I, while living, have conquered the universe""Econominal.Org
www.econominal.orgUNDERGRADUATE

Agricultural Economics
Agricultural Project Preparation and Appraisal
Agricultural Extension

GRADUATE

Research Methodology for Agricultural Economics
Rural Development Economics

Short CV

Education

Bachelor: Ege University, Faculty of Agriculture, department of Agricultural Economics, 1989.
Master Degree: Ege University, Faculty of Agriculture, department of Agricultural Economics, 1993.
PhD: Ege University, Faculty of Agriculture, department of Agricultural Economics, 1999.

Area of Interest

Agricultural Economics Rural Devolopment Dairy Production Economics

Academic Experience


Professors (2015 - cont.)
Associated Professors (2010 - 2015)
Assistant Professors (2001 - 2010)
Lecturer (1993-1997)
Research Assistant 1993-1997


International Experience

Mashav and Cinadco, International Course on Agribusiness for Rural and Peri Urban Development,Shefayim-Israel 2000
Socrates Programme Teaching Staff Mobility Activities-Academic Year 2005/2006, The Slovak Agricultural University in Nitra-Slovakia 2006
International Week, Dronten Professional Agricultural University in Dronten, Netherlands 2006
Socrates Programme Teaching Staff Mobility Activities-Academic Year 2006/2007, Marijampole Collage, Lithunia 2007
Harper Adams University, Newport-Shropshire UK 2011


Click the PDF icon for download my detailed CV PDF indir

A. International Articles

A01 Atıcı, C., G. Armagan, P. Szovics, "The Competitiveness of Livestock Sector in Some European Union Candidate Countries", ACTA Oeconomica et Informatica 7(2), 53-56 (2004).
A02 Armağan, G., A. Ozden, "Determinations of Total Factor Productivity with Cobb-Douglas Production Function in Agriculture: The Case of Aydin-Turkey", Journal of Applied Sciences 7 (4), 499-502 (2007).
A03 Isın, F., T. Cukur, G. Armagan, "Factors Affecting the Adoption of the Organic Dried Fig Agriculture System in Turkey", Journal of Applied Sciences 7 (5), 748-754 (2007).
A04 Armagan G., C. Turgut, "Analysis of Environmental Pollution with Multivariate Statistical Tecniques",Fresenius Environmental Bulletin, 17 (8), 978-984 (2008).
A05 Armağan, G., C. Akbay, "An Econometric Analysis of Urban Households' Animal Products Consumption in Turkey", Journal of Applied Economics, 40 (15), 2025-2032 (2008).
A06 Armağan, G., "Determining the Factors Affecting Efficiency Scores in Agriculture", International Journal of Agricultural Research, 3 (4), 325-330 (2008).
A07 Armağan, G., A. Koc, A. Ozden, "Food Safety at the Dairy Farm Level: Knowledge, Practices and Attitudes of Farmers", Milchwissenschaft - Milk Science International, 64 (1), 6-9 (2009).
A08 Uzmay, A., N. Koyubenbe, G. Armagan, "Measurement of Efficiency Using Data Envelopment Analysis (DEA) and Social Factors Affecting the Technical Efficiency in Dairy Cattle Farms within the Province of Izmir, Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (6), 1110-1115 (2009).
A09 Armağan, G., A. Ozden, S. Bekcioglu, "Efficiency and Total Factor Productivity of Crop Production at NUTS1 Level in Turkey: Malmquist Index Approach", Journal of Quality and Quantity, 44(3), 573-581 (2010).
A10 Atıcı C., Armagan G., Tunalıoglu R., Çınar G., “Does Turkey’s Integration into the European Union Boost Its Agricultural Exports?”, Agribusiness, 27 (3): 280-291, (2011).
A11 Armağan, G., S. Nizam, "Productivity and efficiency scores of dairy farms: the case of Turkey", Journal of Quality and Quantity, 46 (1): 351–358 (2012).
A12 Ozden A., Armagan G., “Efficiency Analysis on Cattle Fattening In Turkey” ,Veterinarija Ir Zootechnika, 67 (89): 88-93, (2014).
A13 Ozer O.O., Armagan G., Ozden A., “The Analysis of Competitive Power of EU States and Candidate States in Foreign Trade of Dairy Products”, Advances in Applied Agricultural Science, 02(12): 27-31, (2014).
A14 P Custance, K Walley, G Tate, G Armagan, Agricultural Multifunctionality and Care Farming: Insight from the UK, South Asian Journal of Business and Management Cases 4 (1), 74-86, (2015)
A15 G Armagan, A Ozden, Food Production And Pesticide Use: A Dilemma in Agriculture, Fresenius Environmental Bulletin, 24 (12), 4364-4369, (2015).

B. Proceedings

B01 B01. Armağan, G., E. Oktay, "Aydın Yöresinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Bazı Yapısal Özellikleri ve Planlanması Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 133-140, İzmir, 1999.
B02 Szovics, P., A. Vissi, G. Armagan, "Transformation of Israeli Agriculture- Kibbutz Shefayim Experience", Conference Papers - Young Science 2000, 88-91, Rackova dolina, Slovakia, 2000.
B03 Armağan, G., "Structural Analysis of Dairy Sector in the Selected EU Pre-accession Countries" International Conference of Young Researchers 2002, Rackova dolina, Slovakia, 2002.
B04 Isın, F., T. Çukur, G. Armagan, "An Evaluation of Dried Fig Production and Marketing in Turkey from Dried Fig Exportation Standpoint", Second International Symposium on Fig, Acta Hort. 605, ISHS, 183-188, Spain, 2003.
B05 Armağan, G., "Information Needs of Dairy Farmers and Agricultural Extension Organizations: Case Study of Aydın Province", 17th European Seminar on Extension Education, 378-384, Turkey, 2005.
B06 Armağan, G., A. Ozden, "Entrepreneurial Attitudes and Behaviours in Small-Scale Dairy Farms in Turkey", 111th Seminar, June 26-27, Canterbury, UK from European Association of Agricultural Economists, 2009.
B07 Tunalıoglu R., Seferoglu S., Armagan G., “The Weakest Ring of Olive Oil Production In Turkey: Olive Oil Mill Waste Water ,VI. International Symposium on Olive Growing”, Book Series: Acta Horticulturae, Volume:949:587-593, 2012.
B08 Armagan, G., Walley, K., Custance, P., “Rural Development and the Role of Farmers: Peasants, Producers and Entrepreneurs”, EURORURAL12, 3rd Moravian Conference on Rural Research, Mendel University, September 3-7, Brno, Czech Republic, 2012.
B09 Ozden, A., G. Armagan, Cost management strategy for energy use in agriculture: EU sample, International Scientific Days 2016, The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society Conference Proceedings, May 19-20, Nitra, Slovakia, 2016.
B10 Bozkiran,S., G. Armagan, Value Chain Analysis and Using Opportunities in Agricultural Sector, II. International Igdir Symposium, 9-11 October, 2017, Igdir, Turkey.

C. Book or Book Chapter

C01 Işın, F., T. Çukur, G. Armağan, F. Çobanoğlu, "Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve Olası Tam Üyelik Açısından Türkiye Kuru ve Taze İncir Dış Satım Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Aydın Güçbirliği Yayınları, No:1, ISBN: 975-512-873-5, 218 s., Aydın, 2004.
C02 Armağan, G., "Organik Tarımda Proje Hazırlama ve Değerlendirme", Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar (Editörler: H. Eraslan ve Dr. F. Selli), 19.bölüm, 452-464, İstanbul, 2006.
C03 Armağan, G., "Bilgiye Dayalı Değerlendirme", Temel Eğitim Becerileri: Yetişkin Eğitiminde Temel İlkeler, ADÜSEM Yayınları, ISBN: 978-605-4797-06-2, İzmir, 2014.ADÜ Ziraat Fakültesi, Eğitim Becerileri Kursu, Aydın, 2004.

D. National Articles

D01 Armağan, G., A. Koç, K. Kızılkaya, "Ege Bölgesinde Süt Sığırcılığı Konusunda Yapılan Araştırmalara Ait Bazı Verilerin Birleştirilmesi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Büyüklük Gruplarının Belirlenmesi", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2), 21-26 (2004).
D02 Armağan, G., M. Özdoğan, "Ekolojik Yumurta ve Tavuk Etinin Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi", Hayvansal Üretim Dergisi, 46(2), 14-21 (2005).
D03 Demirbaş, N., G. Armağan, A. Koç, F. Çukur, "AB Sürecindeki Türkiye'de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Kalite ve Gıda Güvenliğinin Sağlanmasına Süt Hayvancılığı Sektörünün Uyum Düzeyi", KalDer Forum,Yıl: 5, Sayı: 25, 65-70 (2005).
D04 Çobanoğlu, F., G. Armağan, H. Kocataş, B. Şahin, B. Ertan, M. Özen, "Aydın İlinde İncir Üretiminin Önemi ve Kuru İncir Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2) 2, 35-42 (2005).
D05 Özden, A., G. Armağan, Aydın İl Tarım İşletmelerinde Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, (11) 2, 111-121 (2005).
D06 Nizam, S., G. Armağan, Aydın İlinde Pazara Yönelik Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (3) 2, 53-60 (2006).
D07 Çınar, G., G. Armağan, Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, (15) 2, 83-92 (2009).
D08 Demi̇r, Y., G. Armağan, Aydın'da hane halklarının gıda tüketim talebi ekonometrik analizi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50.1 (2013): 97-107.
D09 Aksoy, E., Arslan, Z. F., Eymirli, S., Tetik, Ö., Bayraktar, Ö. V., G. Armağan, Gaziantep ve Kilis İlleri Kırmızı Mercimek Tarlalarındaki Canavar Otlarının [Orobanche crenata Forsk. ve Phelipanche aegyptiaca (Pers.)] Yaygınlığı, Yoğunluğu ve Üreticilerin Yabancı Ot Sorunlarına Yaklaşımları, Bitki Koruma Bülteni, (54) 2: 115-132 (2014).
D10 Çınar, G., F. Işın, G. Armagan, Türkiye'de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Biliş Düzeyi Açısından İncelenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (1), (2015).
D11 Çınar, G., F. Işın, G. Armagan, Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (1), (2016).

Projelerde Yaptığı Görevler

1999 ADÜ-BAP (ZFR97001) Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Planlanması Üzerine Bir Araştırma: Nazilli ÖRKOOP Örnek Olayı (Doktora Tez Projesi) Yürütücü
2000 ADÜ-BAP (ZFR01011) SAydın İlinde Sözleşmeli Tarım Uygulamaları Sorunları ve Çözüm Önerileri Yardımcı Araştırıcı
2003 ADÜ-BAP (ZRF01011) Aydın İlinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi Üzerine Bir Araştırma Yürütücü
2003 TÜBİTAK (TOGTAG
TARP-2574-10)
Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve Olası Tam Üyelik Açısından Türkiye Kuru ve Taze İncir Dış Satım Olanakları Üzerine Bir Araştırma Yardımcı Araştırıcı
2004 ADÜ-BAP (ZRF03007) Aydın İli Süt ve Süt Ürünleri Sanayinin Genel Özellikleri, Sorunları ve İşletmelerin Süt İşleme Potansiyelleri Yardımcı Araştırıcı
2006 ADÜ-BAP (ZRF03010) Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler Yardımcı Araştırıcı
2009 ADÜ-BAP (ZRF06002) Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Bazı İllerde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Araştırma Yürütücü
2009 TÜBİTAK-1080055 Türkiye’nin Tarımsal İhracat Potansiyelinin ve Dış Ticarette Tarımsal Ürünlere Uygulanan Gıda Güvenliği Standartlarının İhracatımıza Etkisinin Belirlenmesi Yardımcı Araştırıcı
2011 TUBITAK-105G080 Ülkesel Canavar Otu Projesi (Üretici Anketleri Sorumlusu) Yardımcı Araştırıcı
2012 ADÜ-BAP (ZRF11013) Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Aydın İli Örneği Yardımcı Araştırıcı
2014 GEKA Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın İli Stratejik Tarım Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti Proje Danışmanı
2014 ADÜ-BAP (ZRF13015) Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Çiftçilere Yönelik Yürütmüş Olduğu Tarımsal Yayım ve Eğitim Faaliyet Çalışmalarının Analizi: Aydın İli Örneği Yardımcı Araştırıcı
2015 ADÜ-BAP (ZRF12004) Üreticilerin Girişimcilik Tutum ve Davranışları: Aydın İli Örneği Yürütücü
2015 ADÜ-BAP (ZRF13021) Dış Ticaret Şirketlerinin Olası Finansal Risk Algılarının Ortaya Konulması, Risk ve Belirsizliklerin Türkiyenin Dış Ticaretine Etkilerinin Analizi (G.Çınar Doktora Projesi) Yürütücü
2016 GEKA Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi Proje Danışmanı
2018 ADÜ-BAP (ZRF17008) Tarım İhracatı Yapan Firmaların Girişimcilik Karekteristiğinin Firma Büyüme Performansına Etkisi Yardımcı Araştırıcı

PhD Thesis Advisory

Sıdıka Bozkıran Value Chain Analysis in Dry Fig and Chestnut (Cont.)
Gokhan Cinar (Co-advised) Identification of Potential Financial Risk Perceptions of Foreign Trade Companies and Analysis of Impacts on Turkey's Agriculture Trade 2015

Master Thesis Advisory

Firat Aslan Socio-Economic Structure in Rural Areas and Life Satisfaction: Case of Aydin Province (Cont.)
Yetkin Baris Simsek Perceived Service Quality and Satisfaction of Farmers in Agricultural Extension and Consulting (Cont.)
Rabia Okumus Fresh Fruits-Vegetables Marketing and Purchasing Behaviours of Consumers in Aydin Province 2019
Piraye Katipoglu The Importance of Economic, Human and Social Capital in Rural Development in Agriculture 2019
Cansu Ayhan An Application of Conjoint Analysis of Cotton Producers’ Variety Choice: The Case of Aydin Province 2018
Meryem Özkan Measurement of Sustainable Agriculture: The Case of Aydin Province 2018
İbrahim Timurkaynak An Evaluation of Satisfaction of Members in the Beet Growers Cooperatives-Kayseri 2017
Busra Horasan Evaluation by Agriculture Sector of Aydin Province in Terms of Entrepreneurship 2014
Yasemin Demir Econometric Analysis of Households’ Food Consumption Demand in Aydin 2011
Köksal Özdemir Determined Efficiencies and Evaluated Activities of Irrigation Associations in Aydin Province 2009
Gökhan Çınar Determining the Farmers' Willingness to Pay for Agricultural Extension and Consultation Services: The Case of Aydin Province 2009
Alamettin Bayav Adoption Level of the Innovations and Research Findings in Apple Growing Enterprises and Impact Assessments in Isparta Province 2007
Süleyman Nizam Determination of Productivity of Market Oriented Dairy Farms in Aydin 2006
Altug Ozden Determination of Productivity of Crop Enterprises in Aydin Province 2005

TARIMSAL YAYIM ve İLETİŞİM

İLKELER
Tarımsal Yayım Kavramı ve Tarihi Gelişimi PDF indir
Algılama, İletişim, Davranışlarımız ve Güdülenme PDF indir
Eğitim, Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi PDF indir
Sosyal Etkiler ve Kırsal Sosyoloji PDF indir
Yenilikler, İnançlar, Değerler ve Normlar PDF indir


DERS İÇİN BAZI DÖKÜMANLAR

Ders Öncesi Soru Formu (Bu soruların amacı dersle ilgili farkındalık yaratmaktır) PDF indir


KAYNAK KİTAP

Tarımsal Yayım ve İletişim
Prof. Dr. Tayfun Özkaya
EÜ Ziraat Fak. Yayınları No:520

TARIM EKONOMİSİ

Tarım Ekonomisinin ve Tarımın Tanımı PDF indir
Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı PDF indir
Tarımsal Üretim Ekonomisi PDF indir
Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve Değer Biçme PDF indir
Tarım Politikası PDF indir
Uluslararası Tarım Politikası PDF indir
Tarımsal Üretim Faktörleri PDF indir
Tarımsal Finansman ve Kredi PDF indir
Tarımsal İşletme Yönetimine Giriş PDF indir
Tarım İşletmelerinde Performans Analizi PDF indir
Tüm İşletme Analizi PDF indir
Tarımsal Pazarlama PDF indir
Tarımsal Kooperatifçilik PDF indir
Tarımsal Yayım PDF indir


Kaynak Kitaplar
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Prof.Dr. İ. Hakkı İNAN
8.Baskı - ideal kültür/yayıncılık
(Yukarıdaki Sunular Bu Kitaptan Alınmıştır)

Analitik Tarım Ekonomisi
Prof.Dr. Arslan Zafer GÜRLER
Nobel Yayıncılık

Tarım Ekonomisi
Anadolu Üniversitesi Yayını No:2226

KIRSAL KALKINMA

Kalkınma ve Kırsal Kalkınma Kavramları PDF indir
Az Gelişmişliğin Ölçülmesi ve Uluslararası Karşılaştırma PDF indir
Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri PDF indir
Kalkınma Teorileri PDF indir
Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri PDF indir
Kırsal Kalkınmada Kavramlar ve İlkeler PDF indir
Kırsal Kalkınma Yaklaşımları PDF indir
Kırsal Kalkınmanın Planlanması ve Uygulanması PDF indir
Türkiye’de Uygulanan Kırsal Kalkınma Politikaları PDF indir
AB ve Kırsal Kalkınma PDF indir


DERS İÇİN BAZI DÖKÜMANLAR

AVRUPA KIRSAL MANİFESTOSU (2015) PDF indir
VENHORST DEKLARASYONU (2017) PDF indir
ONUNCU KALKINMA PLANI 2014-2018 (BROŞÜR) PDF indir
IPARD II (2014-2020) PDF indir

KAYNAKLAR

Kırsal Kalkınma - Yaklaşımlar ve Türkiye Deneyimi
Adem Doğan
Palme Yayıncılık @ 2010
KTürkiye'de Kırsal Kalkınma (Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar)
Muzaffer Bakırcı
Nobel Yayıncılık @ 2007
Kalkınma Ekonomisi (Teori ve Politika)
Ergül Han - Ayten Ayşen Kaya
Nobel Yayıncılık @ 2008
KKalkınma Ekonomisi
Sami Taban - Muhsin Kar
Ekin Yayıncılık @ 2014

TARIM EKONOMİSİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Bilim ve Araştırma PDF indir
Araştırmanın Tanımı, Önemi ve Temel Kavramlar PDF indir
Bilimsel Araştırmaların Sınıflandırılması PDF indir
Bilimsel Araştırmaların Planlanması PDF indir
Başlıca Araştırma Yöntemleri PDF indir
Araştırmalarda Ölçme ve Kullanılan Ölçekler PDF indir
Örnekleme PDF indir
Değişkenler ve Tanımlayıcı İstatistikler PDF indir
Khi Kare Testi PDF indir
t - z - F Testleri PDF indir
Faktör Analizi PDF indir

DERS İÇİN BAZI DÖKÜMANLAR

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği̇ Yönergesi̇ PDF indir
Bilimsel Etik ve İntihal PDF indir

UYGULAMALAR ve ÖDEV

Örnek Tarım İşletmeciliği Soru Formu (Anket) PDF indir
Hipotetik (Varsayımsal) Data Seti PDF indir
Ödev: Data Seti Kullanılarak Yapılacak Analizler PDF indir

ÖRNEK ÇİZELGE (TABLO) GÖSTERİMLERİ


Standart Bir Çizelge PDF indir
İşletme Büyüklük Grupları İtibariyle Ortalama ve Standart Sapmalar PDF indir
İşletme Büyüklük Grupları İtibariyle Ortalama, Standart Sapma ve Yüzdeler PDF indir
Tanımlayıcı İstatistik Çizelgesi PDF indir
Faktör Analizi Sonuç Çizelgesi PDF indir
Modelin Tahminlerine İlişkin Çizelge PDF indir
Ders Sunum Dosyasını İndirmek İçin İkona Tıklayınız..PDF indir
TARIMSAL PROJE HAZIRLAMA ve DEĞERLENDİRME
1.Proje Kavramı ve Proje Çeşitleri
2.Proje Hazırlamaya Giriş
3.Proje Hazırlama Süreci
4.Ekonomik Analiz
Pazar Etüdü
Proje Ölçeği (Kapasite)
Kuruluş Yeri Seçimi
5.Teknik Analiz
6.Finansal Analiz
Paranın Zaman Değeri
Karlılık (Rantabilite)
Fayda Maliyet Oranı
İç Karlılık Oranı
7.Proje Planlama ve Yönetimi

DERS UYGULAMALARI İÇİN DÖKÜMANLAR
Ekonomide EsnekliklerlerPDF indir
Korelasyon-Regresyon (Zaman Serisi)PDF indir
Paranın Zaman DeğeriPDF indir
RantabilitePDF indir
İç Karlılık Oranı (Internal Rate of Return)PDF indir


Kaynak Kitaplar:
Tarımda Proje Hazırlama Tekniği
Prof.Dr. Erkan Rehber - Prof. Dr. Ahmet Erkuş
Ekin Yayınları @ 2014

Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği
Prof. Dr. İ. Hakkı İnan

PROJE HAZIRLAMA ÖDEVİ
Uygulama Ödev Dosyasını İndirmek İçin İkona Tıklayınız..PDF indir