Prof. Dr. Göksel Armağan

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarım Ekonomisi Bölümü

Göksel Armağan, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde 1993 yılından beri çalışmaktadır. Aynı bölümde 2015 yılından bu yana Profesör kadrosundadır. Başlıca çalışma alanları üretim ekonomisi, tarımsal yatırım projelerinin hazırlanması, tarımsal yayım ve kırsal kalkınmadır. Ayrıca Tarım Ekonomisi Dergisi editörlüğü görevini yürütmektedir.

Yürütülen derslerle ilgili dökümanlara Dersler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Google Akademik
Google Akademik


ORCID iD icon
orcid.org/0000-0003-1952-0084


Econominal.Org
www.econominal.org


ECONOMINAL

↑ Grab this Headline AnimatorÖğrenim Durumu

Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1989
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarım Ekonomisi ABD, 1993 İzmir İli Pamuk Üretiminde Yeniliklerin Üreticiler Arasında Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Doktora : Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarım Ekonomisi ABD, 1999
Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Planlanması Üzerine Bir Araştırma: Nazilli ÖRKOOP Örnek Olayı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erdoğan OKTAY

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi,Ziraat Fak., Adnan Menderes Üni., 1993-1997
Öğretim Görevlisi, Ziraat Fak., Adnan Menderes Üni., 1997-2001
Yardımcı Doçent, Ziraat Fak., Adnan Menderes Üni., 2001-2010
Doçent, Ziraat Fak., Adnan Menderes Üni., 2010-2015.
Profesör, Ziraat Fak., Adnan Menderes Üni., 2015- ....

İdari Görevler

Senato Üyeliği, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Seçilmiş Üye, 2011-2014
Bölüm Başkanlığı, Adnan Menderes Üni. Zir.Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü, 2012-2015

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler


TEDER-Tarım Ekonomisi Derneği (Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi)
TMMOB Zir. Müh. Odası Aydın Şub. (11. ve 12. Dönem Yön. Kur. Üyeliği, 2010-2013)

Uluslararası Deneyim

Mashav and Cinadco, International Course on Agribusiness for Rural and Peri Urban Development,Shefayim-Israel (2000, 1 ay)
Socrates Programme Teaching Staff Mobility Activities-Academic Year 2005/2006, The Slovak Agricultural University in Nitra-Slovakia (2006, 1 hafta)
International Week, Dronten Professional Agricultural University in Dronten, Netherlands, 2006, (1 hafta).
Socrates Programme Teaching Staff Mobility Activities-Academic Year 2006/2007, Marijampole Collage, Lithunia, (2007, 1 hafta)
Harper Adams University, Newport-Shropshire UK (01 Ağustos-30 Eylül, 2011 – YÖK 39. Madde ile Görevlendirme)
Socrates Programme Teaching Staff Mobility Activities-Academic Year 2012/2013, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Letonya, (2013, 1 hafta)

Diğer Akademik Faaliyetler

Yayın Alt Komisyon Üyesi, Adnan Menderes Üni. Ziraat Fak., 2004-2009
Kırsal Alanda İşbirliği ve Örgütlenme Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği, DPT Dokuzuncu Kalkınma Planı, (2007-2013), Kasım-2005
Tarım Ekonomisi Dergisi Editörlüğü, 2007-2011
Tarım Ekonomisi Dergisi Editörlüğü, 2012-Devam Ediyor

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


A01. Atıcı, C., G. Armagan, P. Szovics, "The Competitiveness of Livestock Sector in Some European Union Candidate Countries", ACTA Oeconomica et Informatica 7(2), 53-56 (2004).

A02. Armağan, G., A. Ozden, "Determinations of Total Factor Productivity with Cobb-Douglas Production Function in Agriculture: The Case of Aydin-Turkey", Journal of Applied Sciences 7 (4), 499-502 (2007).

A03. Isın, F., T. Cukur, G. Armagan, "Factors Affecting the Adoption of the Organic Dried Fig Agriculture System in Turkey", Journal of Applied Sciences 7 (5), 748-754 (2007).

A04. Armagan G., C. Turgut, "Analysis of Environmental Pollution with Multivariate Statistical Tecniques",Fresenius Environmental Bulletin, 17 (8), 978-984 (2008).

A05. Armağan, G., C. Akbay, "An Econometric Analysis of Urban Households' Animal Products Consumption in Turkey", Journal of Applied Economics, 40 (15), 2025-2032 (2008).

A06. Armağan, G., "Determining the Factors Affecting Efficiency Scores in Agriculture", International Journal of Agricultural Research, 3 (4), 325-330 (2008).

A07. Armağan, G., A. Koc, A. Ozden, "Food Safety at the Dairy Farm Level: Knowledge, Practices and Attitudes of Farmers", Milchwissenschaft - Milk Science International, 64 (1), 6-9 (2009).

A08. Uzmay, A., N. Koyubenbe, G. Armagan, "Measurement of Efficiency Using Data Envelopment Analysis (DEA) and Social Factors Affecting the Technical Efficiency in Dairy Cattle Farms within the Province of Izmir, Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (6), 1110-1115 (2009).

A09. Armağan, G., A. Ozden, S. Bekcioglu, "Efficiency and Total Factor Productivity of Crop Production at NUTS1 Level in Turkey: Malmquist Index Approach", Journal of Quality and Quantity, 44(3), 573-581 (2010).

A10. Atıcı C., Armagan G., Tunalıoglu R., Çınar G., “Does Turkey’s Integration into the European Union Boost Its Agricultural Exports?”, Agribusiness, 27 (3): 280-291, (2011).

A11. Armağan, G., S. Nizam, "Productivity and efficiency scores of dairy farms: the case of Turkey", Journal of Quality and Quantity, 46 (1): 351–358 (2012).

A12. Ozden A., Armagan G., “Efficiency Analysis on Cattle Fattening In Turkey” ,Veterinarija Ir Zootechnika, 67 (89): 88-93, (2014).

A13. Ozer O.O., Armagan G., Ozden A., “The Analysis of Competitive Power of EU States and Candidate States in Foreign Trade of Dairy Products”, Advances in Applied Agricultural Science, 02(12): 27-31, (2014).

A14. P Custance, K Walley, G Tate, G Armagan, Agricultural Multifunctionality and Care Farming: Insight from the UK, South Asian Journal of Business and Management Cases 4 (1), 74-86, (2015)

A15. G Armagan, A Ozden, Food Production And Pesticide Use: A Dilemma in Agriculture, Fresenius Environmental Bulletin, 24 (12), 4364-4369, (2015).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler


B01. Armağan, G., E. Oktay, "Aydın Yöresinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Bazı Yapısal Özellikleri ve Planlanması Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 133-140, İzmir, 1999.

B02. Szovics, P., A. Vissi, G. Armagan, "Transformation of Israeli Agriculture- Kibbutz Shefayim Experience", Conference Papers - Young Science 2000, 88-91, Rackova dolina, Slovakia, 2000.

B03. Armağan, G., "Structural Analysis of Dairy Sector in the Selected EU Pre-accession Countries" International Conference of Young Researchers 2002, Rackova dolina, Slovakia, 2002.

B04. Isın, F., T. Çukur, G. Armagan, "An Evaluation of Dried Fig Production and Marketing in Turkey from Dried Fig Exportation Standpoint", Second International Symposium on Fig, Acta Hort. 605, ISHS, 183-188, Spain, 2003.

B05. Armağan, G., "Information Needs of Dairy Farmers and Agricultural Extension Organizations: Case Study of Aydın Province", 17th European Seminar on Extension Education, 378-384, Turkey, 2005.

B06. Armağan, G., A. Ozden, "Entrepreneurial Attitudes and Behaviours in Small-Scale Dairy Farms in Turkey", 111th Seminar, June 26-27, Canterbury, UK from European Association of Agricultural Economists, 2009.

B07. Tunalıoglu R., Seferoglu S., Armagan G., “The Weakest Ring of Olive Oil Production In Turkey: Olive Oil Mill Waste Water ,VI. International Symposium on Olive Growing”, Book Series: Acta Horticulturae, Volume:949:587-593, 2012.

B08. Armagan, G., Walley, K., Custance, P., “Rural Development and the Role of Farmers: Peasants, Producers and Entrepreneurs”, EURORURAL12, 3rd Moravian Conference on Rural Research, Mendel University, September 3-7, Brno, Czech Republic, 2012

B09. Ozden, A., G. Armagan, Cost management strategy for energy use in agriculture: EU sample, International Scientific Days 2016, The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society Conference Proceedings, May 19-20, Nitra, Slovakia, 2016.

B10. Bozkiran,S., G. Armagan, Value Chain Analysis and Using Opportunities in Agricultural Sector, II. International Igdir Symposium, 9-11 October, 2017, Igdir, Turkey.

C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler


C01. Işın, F., T. Çukur, G. Armağan, F. Çobanoğlu, "Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve Olası Tam Üyelik Açısından Türkiye Kuru ve Taze İncir Dış Satım Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Aydın Güçbirliği Yayınları, No:1, ISBN: 975-512-873-5, 218 s., Aydın, 2004.

C02. Armağan, G., "Organik Tarımda Proje Hazırlama ve Değerlendirme", Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar (Editörler: H. Eraslan ve Dr. F. Selli), 19.bölüm, 452-464, İstanbul, 2006.

C03. Armağan, G., "Bilgiye Dayalı Değerlendirme", Temel Eğitim Becerileri: Yetişkin Eğitiminde Temel İlkeler, ADÜSEM Yayınları, ISBN: 978-605-4797-06-2, İzmir, 2014.ADÜ Ziraat Fakültesi, Eğitim Becerileri Kursu, Aydın, 2004.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


D01. Armağan, G., A. Koç, K. Kızılkaya, "Ege Bölgesinde Süt Sığırcılığı Konusunda Yapılan Araştırmalara Ait Bazı Verilerin Birleştirilmesi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Büyüklük Gruplarının Belirlenmesi", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2), 21-26 (2004).

D02. Armağan, G., M. Özdoğan, "Ekolojik Yumurta ve Tavuk Etinin Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi", Hayvansal Üretim Dergisi, 46(2), 14-21 (2005).

D03. Demirbaş, N., G. Armağan, A. Koç, F. Çukur, "AB Sürecindeki Türkiye'de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Kalite ve Gıda Güvenliğinin Sağlanmasına Süt Hayvancılığı Sektörünün Uyum Düzeyi", KalDer Forum,Yıl: 5, Sayı: 25, 65-70 (2005).

D04. Çobanoğlu, F., G. Armağan, H. Kocataş, B. Şahin, B. Ertan, M. Özen, "Aydın İlinde İncir Üretiminin Önemi ve Kuru İncir Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2) 2, 35-42 (2005).

D05. Özden, A., G. Armağan, Aydın İl Tarım İşletmelerinde Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, (11) 2, 111-121 (2005).

D06. Nizam, S., G. Armağan, Aydın İlinde Pazara Yönelik Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (3) 2, 53-60 (2006).

D07. Çınar, G., G. Armağan, Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, (15) 2, 83-92 (2009).

D08. Demi̇r, Y., G. Armağan, Aydın'da hane halklarının gıda tüketim talebi ekonometrik analizi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50.1 (2013): 97-107.

D09. Aksoy, E., Arslan, Z. F., Eymirli, S., Tetik, Ö., Bayraktar, Ö. V., G. Armağan, Gaziantep ve Kilis İlleri Kırmızı Mercimek Tarlalarındaki Canavar Otlarının [Orobanche crenata Forsk. ve Phelipanche aegyptiaca (Pers.)] Yaygınlığı, Yoğunluğu ve Üreticilerin Yabancı Ot Sorunlarına Yaklaşımları, Bitki Koruma Bülteni, (54) 2: 115-132 (2014).

D10. Çınar, G., F. Işın, G. Armagan, Türkiye'de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Biliş Düzeyi Açısından İncelenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (1), (2015).

D11. Çınar, G., F. Işın, G. Armagan, Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (1), (2016).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler


E01. Konak, K., G. Armağan, "Aydın İlinin Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunlarını Iyileştirme Konusunda Görüşler", Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, T.C. Ziraat Bankası Yayınları: 27, 255-260, İzmir, 1995.

E02. Konak, K., G. Armağan, Z. Çivi, "Aydın Koçarlı İlçesi Orman ve Çevresi Köylerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yeni Tarımsal Üretim Faaliyetleri Önerileri", Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, 167-171, Adana, 1996.

E03. Armağan, G., K. Konak, "Aydın İli Nazilli İlçesi Örkoop Kooperatifi ve Faaliyetleri", Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu, 147-154, İzmir, 1997.

E04. Konak, K., G. Armağan, M. Tan, "Aydın İlinde Zeytin - Zeytinyağı Üretim ve Pazarlaması", Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Cilt:1, 608-615, Aydın, 1998.

E05. Konak, K., G. Armağan, M. Cankurt, "Aydın İlinde Tarım Sanayi İlişkilerinde Sözleşmeli Tarımın Etkinliği", Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, 2000.

E06. Armağan, G., A. Özden, "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Süt Sektörü Verimliliklerinin Karşılaştırılması", Türkiye 6. Tarım Ekonomisi Kongresi, 505-517, Tokat, 2004.

E07. Armağan, G., A. Özden, A. D. Çardak, "Aydın İlinde Süt İşleme Sanayinin Durumu", Türkiye 6. Tarım Ekonomisi Kongresi, 565-570, Tokat, 2004.

E08. Armağan, G., C. Atıcı, K. Konak, A. Özden, "Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler", Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, 1172-1184, Antalya, 2006.

E09. Armağan, G., "Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Süt Sektörünün Durumu: GZFT (SWOT) Analizi", Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, 751-756, Antalya, 2006.

E10. Armağan, G., A. Özden, "Türkiye'de Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Tarımsal Yayım İhtiyaçları ve Üreticilerin Örgütlenme İle İlgili Düşünceleri", Türkiye 8. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda Politikası Cildi:260-270, Bursa, 2008.

E11. Bayav, A., G. Armagan, "Isparta İlinde Elma İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri", Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda Politikası Cildi:168-181, Bursa, 2008.

E12. Tunalıoğlu, R., G. Armağan, "Aydın İlindeki Zeytinyağı İşletmelerinde Elde Edilen Yan Ürünlerin Tarım-Sanayi ve Çevre İlişkileri Boyutunda Değerlendirilmesi", Türkiye 8. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda İşletmeciliği Cildi:135-143, Bursa, 2008.

E13. Koç, A., Z. Özdemir, G. Armağan, "Aydın'da Bazı Süt Sığırı İşletmelerinde Üretilen Çiğ Süt Kalitesi ve Etkili Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu", Denizli, 2009.

E14. Çobanoğlu, F., G. Armağan, A. Nalbantoğlu, “Türkiye’de Kırsal Kalkınma Yatırımları Kapsamında Hibe Projelerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örnek Olayı”, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:817-823, Şanlıurfa, 2010.

E15. Tunalıoğlu, R., G. Armağan, C. Atıcı, A. Özden, “Türkiye’de Meyve Suyu Sanayinde Verimlilik ve Rekabet Gücünün İncelenmesi”, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:699-706, Şanlıurfa, 2010.

E16. Özden A., Armağan G., “Türkiye Tarımında NUTS 1 Bölgeleri Açısından Etkinlik Karşılaştırması (2000-2010)”, Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:764-771, Konya, 2012.

E17. Tunalıoğlu R., Cankurt M., Çobanoğlu F., Armağan G., “Zeytinyağı Tüketici Davranışları” ,10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:853-862, Konya, 2012.

E18. Armağan G., Özden A., Peker Ş. ,”Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Yoksulluğun Karşılaştırılması (2002-2009)”, Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1: 314-321, Konya, 2012.

E19. Özden A., Armağan G., Şimşek Y.B., “Avrupa Birliği Ülkelerinde Kırsal Kalkınma Göstergeleri (2007-2013)”, Türkiye 12. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1: 247-255, Samsun, 2014.

E20. Horasan, B., G. Armağan, Aydın İli Tarım Sektörünün Girişimcilik Yönüyle Değerlendirilmesi, Türkiye 12. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1: 256-264, Samsun, 2014.

F. Diğer yayınlar


F01. Armağan, G., "İncir Dış Satımında Ekolojik İncir Üretiminin Önemi", Tarım Haber, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Dergisi, 1 (3) 14-15, Aydın, 2005.

F02. Armağan, G., "Atatürk ve Tarım", Prizma - Aydın Efeler Lisesi Kültür ve Sanat Dergisi 10 Kasım 2008 Özel Sayısı, s.49, Aydın, 2008.

Projelerde Yaptığı Görevler

Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Planlanması Üzerine Bir Araştırma: Nazilli ÖRKOOP Örnek Olayı, Araştırma Fonu Projesi (ZRF-97001), Proje Yürütücüsü (Doktora Tezi), 1999

Aydın İlinde Sözleşmeli Tarım Uygulamaları Sorunları ve Çözüm Önerileri, Araştırma Fonu Projesi (ZRF-99006), Yardımcı Araştırıcı, 2000.

Aydın İlinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi Üzerine Bir Araştırma, Araştırma Fonu Projesi (ZRF-01011), Proje Yürütücüsü, 2003.

Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve Olası Tam Üyelik Açısından Türkiye Kuru ve Taze İncir Dış Satım Olanakları Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK-TOGTAG/TARP-2574-10, Yardımcı Araştırıcı, 2003.

Aydın İli Süt ve Süt Ürünleri Sanayinin Genel Özellikleri, Sorunları ve İşletmelerin Süt İşleme Potansiyelleri, Araştırma Fonu Projesi (ZRF-03007), Yardımcı Araştırıcı, 2004.

Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler, Araştırma Fonu Projesi (ZRF-03010), Yardımcı Araştırıcı, 2006.

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Bazı İllerde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Araştırma, Araştırma Fonu Projesi (ZRF-06002), Proje Yürütücüsü, 2009.

Türkiye’nin Tarımsal İhracat Potansiyelinin ve Dış Ticarette Tarımsal Ürünlere Uygulanan Gıda Güvenliği Standartlarının İhracatımıza Etkisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK-1080055, Yardımcı Araştırıcı, 2009.

Ülkesel Canavar Otu Projesi (Üretici Anketleri Sorumlusu), TUBITAK-105G080, Yardımcı Araştırıcı, 2011.

Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Aydın İli Örneği, Araştırma Fonu Projesi (ZRF-011-013), Yardımcı Araştırıcı, 2012.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın İli Stratejik Tarım Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti, Proje Danışmanı, 2014.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Çiftçilere Yönelik Yürütmüş Olduğu Tarımsal Yayım ve Eğitim Faaliyet Çalışmalarının Analizi: Aydın İli Örneği, Araştırma Fonu Projesi (ZRF-013-015), Yardımcı Araştırıcı, 2014.

Üreticilerin Girişimcilik Tutum ve Davranışları: Aydın İli Örneği, Araştırma Fonu Projesi (ZRF-012-004), Yürütücü, 2015.

Dış Ticaret Şirketlerinin Olası Finansal Risk Algılarının Ortaya Konulması, Risk ve Belirsizliklerin Türkiyenin Dış Ticaretine Etkilerinin Analizi (ZRF-13021), Yürütücü (G.Çınar Doktora Projesi), 2015.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi, Proje Danışmanı, 2016.

Tarım İhracatı Yapan Firmaların Girişimcilik Karekteristiğinin Firma Büyüme Performansına Etkisi (ZRF-017-008), Yardımcı Araştırıcı, 2018.

Doktora Tezleri


Çınar, G., "Dış Ticaret Şirketlerinin Olası Finansal Risk Algılarının Ortaya Konulması, Risk ve Belirsizliklerin Türkiyenin Dış Ticaretine Etkilerinin Analizi", (İkinci Danışman) 2015.

Bozkıran, S., "Kuru İncir ve Kestanede Değer Zinciri Analizi", (Devam Ediyor).

Yüksek Lisans Tezleri

Özden, A., “Aydın İli Tarım işletmelerinde Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Belirlenmesi”, 2005.

Nizam, S., “Aydın İlinde Pazara Yönelik Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi”, 2006.

Bayav, A., “Isparta İlinde Elma İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri”, 2007.

Çınar, G., “Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği”, 2009.

Özdemir, K., “Aydın İlindeki Sulama Birliklerinin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Etkinliklerinin Belirlenmesi”, 2009.

Demir, Y., “Aydın'da Hane Halklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi”, 2011.

Horasan, B., “Aydın İli Tarım Sektörünün Girişimcilik Yönüyle Değerlendirilmesi”, 2014.

Timurkaynak, İ., “Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi”, 2017.

Şimşek, Y. B., Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinde Algılanan Kalite ve Üretici Memnuniyeti, Devam Ediyor.

Ayhan, C., "Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği", Devam Ediyor.

Özkan, M., "Tarım İşletmelerinde Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi: Aydın İli Örneği", Devam Ediyor.

Okumuş, R. "Aydın İlinde Yaş Meyve - Sebze Pazarlaması ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışları", Devam Ediyor.

Katipoğlu, P. "Tarımda Ekonomik, Beşeri ve Sosyal Sermayenin Kırsal Kalkınmada Önemi", Devam Ediyor.

Aslan, F. "Kırsal Alanlarda Sosyo Ekonomik Yapı ve Yaşam Memnuniyeti: Aydın İli Örneği", Devam Ediyor.

Ders Öncesi Soru FormuPDF indir
(Bu soruların amacı dersle ilgili farkındalık yaratmaktır)

Ders İçeriği
1.İLKELER
Tarımsal Yayım Kavramı ve Tarihi Gelişimi
Algılama
İletişim
Davranışların Temelleri ve Güdülenme
Öğrenme ve Öğretme
Sosyal Etkiler
Yeniliklerin Benimsenmesi veYayılması
İnançlar, Değerler, Normlar ve Tarımsal Yayım

2. YÖNTEM ve TEKNİKLER
Görsel Araçlar
Çiftlik ve Ev Ziyareti
Konferans
Grup Tartışması
Beceri Eğitimi
Tarımsal Geziler
Grup Demonstrasyonu
Kitle iletişim Araç ve Yöntemleri

3. PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
Yayım Programlarının Hazırlanması
Değerlendirme

Kaynak Kitap:
Prof.Dr. Tayfun ÖZKAYA
EÜ Ziraat Fak. Yayınları No:520
(Sunuların çoğunluğunun hazırlanmasında kullanılan kaynak bu kitaptır)
Ders Sunum Dosyasını İndirmek İçin İkona Tıklayınız..PDF indir

Uygulama Sunum Dosyasını İndirmek İçin İkona Tıklayınız..PDF indir

Diğer Kaynaklar
Bilgiye Dayalı Değerlendirme - Temel Eğitim Becerileri Kitabı (ISBN: 978-605-4797-06-2)PDF indir
(Her konuya ait sunum dosyasını indirmek için PDF ikonuna tıklayınız)

TARIM EKONOMİSİ
1. Tarım Ekonomisinin ve Tarımın Tanımı PDF indir
2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı PDF indir
3. Tarımsal Üretim Ekonomisi PDF indir
4. Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve Değer Biçme PDF indir
5. Tarım Politikası PDF indir
6. Uluslararası Tarım Politikası PDF indir
7. Tarımsal Üretim Faktörleri PDF indir
8. Tarımsal Finansman ve Kredi PDF indir
9. Tarımsal İşletme Yönetimine Giriş PDF indir
10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi PDF indir
11.Tüm İşletme Analizi PDF indir
12.Tarımsal Pazarlama PDF indir
13.Tarımsal Kooperatifçilik PDF indir
14.Tarımsal Yayım PDF indir

Kaynak Kitaplar
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Prof.Dr. İ. Hakkı İNAN
8.Baskı - ideal kültür/yayıncılık
(Yukarıdaki Sunular Bu Kitaptan Alınmıştır)

Analitik Tarım Ekonomisi
Prof.Dr. Arslan Zafer GÜRLER
Nobel Yayıncılık

Tarım Ekonomisi
Anadolu Üniversitesi Yayını No:2226
(Her konuya ait dosyayı indirmek için PDF ikonuna tıklayınız)

KIRSAL KALKINMA
1. Kalkınma ve Kırsal Kalkınma Kavramları PDF indir
2. Az Gelişmişliğin Ölçülmesi ve Uluslararası Karşılaştırma PDF indir
3. Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri PDF indir
4. Kalkınma Teorileri PDF indir
5. Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri PDF indir
6. Kırsal Kalkınmada Kavramlar ve İlkeler PDF indir
7. Kırsal Kalkınma Yaklaşımları PDF indir
8. Kırsal Kalkınmanın Planlanması ve Uygulanması PDF indir
9.Türkiye’de Uygulanan Kırsal Kalkınma Politikaları PDF indir
10.AB ve Kırsal Kalkınma PDF indir

Ek Dökümanlar
AVRUPA KIRSAL MANİFESTOSU (2015)PDF indir
VENHORST DEKLARASYONU - EN (2017)PDF indir
ONUNCU KALKINMA PLANI 2014-2018 (BROŞÜR)PDF indir
ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (2014-2020)PDF indir
IPARD II (2014-2020)PDF indir


Kaynak Kitaplar
Kırsal Kalkınma - Yaklaşımlar ve Türkiye Deneyimi
Adem Doğan
Palme Yayıncılık @ 2010

Türkiye'de Kırsal Kalkınma (Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar)
Muzaffer Bakırcı
Nobel Yayıncılık @ 2007

Kalkınma Ekonomisi (Teori ve Politika)
Ergül Han - Ayten Ayşen Kaya
Nobel Yayıncılık @ 2008

Kalkınma Ekonomisi
Sami Taban - Muhsin Kar
Ekin Yayıncılık @ 2014
(Her konuya ait dosyayı indirmek için PDF ikonuna tıklayınız)

TARIM EKONOMİSİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
1. Konu 01 PDF indir
2. A PDF indir
3. Aa PDF indir
4. Ka PDF indir


Kaynak Kitaplar
K
A
Palme Yayıncılık @ 2010


M
Nobel Yayıncılık @ 2007

K
E
Nobel Yayıncılık @ 2008

K
S
Ekin Yayıncılık @ 2014
Ders Sunum Dosyasını İndirmek İçin İkona Tıklayınız..PDF indir
TARIMSAL PROJE HAZIRLAMA ve DEĞERLENDİRME
1.Proje Kavramı ve Proje Çeşitleri
2.Proje Hazırlamaya Giriş
3.Proje Hazırlama Süreci
4.Ekonomik Analiz
Pazar Etüdü
Proje Ölçeği (Kapasite)
Kuruluş Yeri Seçimi
5.Teknik Analiz
6.Finansal Analiz
Paranın Zaman Değeri
Karlılık (Rantabilite)
Fayda Maliyet Oranı
İç Karlılık Oranı
7.Proje Planlama ve Yönetimi

DERS UYGULAMALARI İÇİN DÖKÜMANLAR
Ekonomide EsnekliklerlerPDF indir
Korelasyon-Regresyon (Zaman Serisi)PDF indir
Paranın Zaman DeğeriPDF indir
RantabilitePDF indir
İç Karlılık Oranı (Internal Rate of Return)PDF indir


Kaynak Kitaplar:
Tarımda Proje Hazırlama Tekniği
Prof.Dr. Erkan Rehber - Prof. Dr. Ahmet Erkuş
Ekin Yayınları @ 2014

Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği
Prof. Dr. İ. Hakkı İnan

PROJE HAZIRLAMA ÖDEVİ
Uygulama Ödev Dosyasını İndirmek İçin İkona Tıklayınız..PDF indir