Prof. Dr. Göksel Armağan

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarım Ekonomisi Bölümü


        Google Scholar
Google Scholar
                       ORCID iD icon
orcid.org/0000-0003-1952-0084
   
Publons


Sevgili Öğrenciler,
Dünyada ve ülkemizdeki Covid-19 salgını nedeniyle yaşanılan bu zor günlerde, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tüm uyarılara uymanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gerekli ders materyallerine "Dersler" menüsünden ulaşılabilmektedir. Size ve sevdiklerinize sağlıklı günler dilerim.
Göksel ARMAĞAN

Öğrenim Durumu

Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1989
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarım Ekonomisi ABD, 1993 İzmir İli Pamuk Üretiminde Yeniliklerin Üreticiler Arasında Yayılması ve Benimsenmesi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarım Ekonomisi ABD, 1999
Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Planlanması Üzerine Bir Araştırma: Nazilli ÖRKOOP Örnek Olayı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erdoğan OKTAY


Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi, 1993-1997
Öğretim Görevlisi Ziraat Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi, 1997-2001
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2001-2010
Doçent Ziraat Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2010-2015
Profesör Ziraat Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2015- ....


İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı Ziraat Fakültesi, Adnan Menderes Üni., Tarım Ekonomisi Böl., 2012-2015
Senato Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Seçilmiş Üyesi, 2011-2014


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

TEDER-Tarım Ekonomisi Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi
TMMOB Zir. Müh. Odası Aydın Şub. 11. ve 12. Dönem Yön. Kur. Üyeliği


Uluslararası Deneyim

Mashav and Cinadco, International Course on Agribusiness for Rural and Peri Urban Development,Shefayim-Israel 2000
Socrates Programme Teaching Staff Mobility Activities-Academic Year 2005/2006, The Slovak Agricultural University in Nitra-Slovakia 2006
International Week, Dronten Professional Agricultural University in Dronten, Netherlands 2006
Socrates Programme Teaching Staff Mobility Activities-Academic Year 2006/2007, Marijampole Collage, Lithunia 2007
Harper Adams University, Newport-Shropshire UK 2011


Diğer Akademik Faaliyetler

Yayın Alt Komisyon Üyesi, Ziraat Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi 2004-2009
Tarım Ekonomisi Dergisi Editörlüğü 2007 - 2019

Makaleler

2018Ayhan, C., G. Armagan, Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi 24 (2), (2018).
2017Timurkaynak, İ., G. Armagan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi 23 (2), (2017).
2016Çınar, G., F. Işın, G. Armagan, Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (1), (2016).
2015G Armagan, A Ozden, Food Production And Pesticide Use: A Dilemma in Agriculture, Fresenius Environmental Bulletin, 24 (12), 4364-4369, (2015).
2015Çınar, G., F. Işın, G. Armagan, Türkiye'de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Biliş Düzeyi Açısından İncelenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi 21 (1), (2015).
2015P Custance, K Walley, G Tate, G Armagan, Agricultural Multifunctionality and Care Farming: Insight from the UK, South Asian Journal of Business and Management Cases 4 (1), 74-86, (2015)
2014Aksoy, E., Arslan, Z. F., Eymirli, S., Tetik, Ö., Bayraktar, Ö. V., G. Armağan, Gaziantep ve Kilis İlleri Kırmızı Mercimek Tarlalarındaki Canavar Otlarının [Orobanche crenata Forsk. ve Phelipanche aegyptiaca (Pers.)] Yaygınlığı, Yoğunluğu ve Üreticilerin Yabancı Ot Sorunlarına Yaklaşımları, Bitki Koruma Bülteni, (54) 2: 115-132 (2014).
2014Ozer O.O., Armagan G., Ozden A., “The Analysis of Competitive Power of EU States and Candidate States in Foreign Trade of Dairy Products”, Advances in Applied Agricultural Science, 02(12): 27-31, (2014).
2014Ozden A., Armagan G., “Efficiency Analysis on Cattle Fattening In Turkey”, Veterinarija Ir Zootechnika, 67 (89): 88-93, (2014).
2013Demi̇r, Y., G. Armağan, Aydın'da hane halklarının gıda tüketim talebi ekonometrik analizi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50.1 (2013): 97-107.
2012Armağan, G., S. Nizam, "Productivity and efficiency scores of dairy farms: the case of Turkey", Journal of Quality and Quantity, 46 (1): 351–358 (2012).
2011Atıcı C., Armagan G., Tunalıoglu R., Çınar G., “Does Turkey’s Integration into the European Union Boost Its Agricultural Exports?”, Agribusiness, 27 (3): 280-291, (2011).
2010Armağan, G., A. Ozden, S. Bekcioglu, "Efficiency and Total Factor Productivity of Crop Production at NUTS1 Level in Turkey: Malmquist Index Approach", Journal of Quality and Quantity, 44(3), 573-581 (2010).
2009Uzmay, A., N. Koyubenbe, G. Armagan, "Measurement of Efficiency Using Data Envelopment Analysis (DEA) and Social Factors Affecting the Technical Efficiency in Dairy Cattle Farms within the Province of Izmir, Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (6), 1110-1115 (2009).
2009Çınar, G., G. Armağan, Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, (15) 2, 83-92 (2009).
2009Armağan, G., A. Koc, A. Ozden, "Food Safety at the Dairy Farm Level: Knowledge, Practices and Attitudes of Farmers", Milchwissenschaft - Milk Science International, 64 (1), 6-9 (2009).
2008Armağan, G., "Atatürk ve Tarım", Prizma - Aydın Efeler Lisesi Kültür ve Sanat Dergisi 10 Kasım 2008 Özel Sayısı, s.49, Aydın, 2008.
2008Armağan, G., "Determining the Factors Affecting Efficiency Scores in Agriculture", International Journal of Agricultural Research, 3 (4), 325-330 (2008).
2008Armağan, G., C. Akbay, "An Econometric Analysis of Urban Households' Animal Products Consumption in Turkey", Journal of Applied Economics, 40 (15), 2025-2032 (2008).
2008Armagan G., C. Turgut, "Analysis of Environmental Pollution with Multivariate Statistical Tecniques",Fresenius Environmental Bulletin, 17 (8), 978-984 (2008).
2007Isın, F., T. Cukur, G. Armagan, "Factors Affecting the Adoption of the Organic Dried Fig Agriculture System in Turkey", Journal of Applied Sciences 7 (5), 748-754 (2007).
2007Armağan, G., A. Ozden, "Determinations of Total Factor Productivity with Cobb-Douglas Production Function in Agriculture: The Case of Aydin-Turkey", Journal of Applied Sciences 7 (4), 499-502 (2007).
2006Nizam, S., G. Armağan, Aydın İlinde Pazara Yönelik Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (3) 2, 53-60 (2006).
2005Armağan, G., "İncir Dış Satımında Ekolojik İncir Üretiminin Önemi", Tarım Haber, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Dergisi, 1 (3) 14-15, Aydın, 2005.
2005Özden, A., G. Armağan, Aydın İl Tarım İşletmelerinde Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, (11) 2, 111-121 (2005).
2005Çobanoğlu, F., G. Armağan, H. Kocataş, B. Şahin, B. Ertan, M. Özen, "Aydın İlinde İncir Üretiminin Önemi ve Kuru İncir Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2) 2, 35-42 (2005).
2005Demirbaş, N., G. Armağan, A. Koç, F. Çukur, "AB Sürecindeki Türkiye'de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Kalite ve Gıda Güvenliğinin Sağlanmasına Süt Hayvancılığı Sektörünün Uyum Düzeyi", KalDer Forum,Yıl: 5, Sayı: 25, 65-70 (2005).
2005Armağan, G., M. Özdoğan, "Ekolojik Yumurta ve Tavuk Etinin Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi", Hayvansal Üretim Dergisi, 46(2), 14-21 (2005).
2005Armağan, G., A. Koç, K. Kızılkaya, "Ege Bölgesinde Süt Sığırcılığı Konusunda Yapılan Araştırmalara Ait Bazı Verilerin Birleştirilmesi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Büyüklük Gruplarının Belirlenmesi", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2), 21-26 (2004).
2005Atıcı, C., G. Armagan, P. Szovics, "The Competitiveness of Livestock Sector in Some European Union Candidate Countries", ACTA Oeconomica et Informatica 7(2), 53-56 (2004).


Bildiriler

2018Bozkıran, S.,G. Armağan, Aydın İlinde Kestane Üretim ve Ticareti, Türkiye 13. Tarım Ekonomisi Kongresi (Poster Bildiri) Kahrmanmaraş, 2018.
2017Bozkiran,S., G. Armagan, Value Chain Analysis and Using Opportunities in Agricultural Sector, II. International Igdir Symposium, 9-11 October, 2017, Igdir, Turkey.
2016Ozden, A., G. Armagan, Cost management strategy for energy use in agriculture: EU sample, International Scientific Days 2016, The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society Conference Proceedings, May 19-20, Nitra, Slovakia, 2016.
2014Özden A., Armağan G., Şimşek Y.B., “Avrupa Birliği Ülkelerinde Kırsal Kalkınma Göstergeleri (2007-2013)”, Türkiye 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1: 247-255, Samsun, 2014.
2014Horasan, B., G. Armağan, Aydın İli Tarım Sektörünün Girişimcilik Yönüyle Değerlendirilmesi, Türkiye 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1: 256-264, Samsun, 2014.
2012Tunalıoglu R., Seferoglu S., Armagan G., “The Weakest Ring of Olive Oil Production In Turkey: Olive Oil Mill Waste Water ,VI. International Symposium on Olive Growing”, Book Series: Acta Horticulturae, Volume:949:587-593, 2012.
2012Armagan, G., Walley, K., Custance, P., “Rural Development and the Role of Farmers: Peasants, Producers and Entrepreneurs”, EURORURAL12, 3rd Moravian Conference on Rural Research, Mendel University, September 3-7, Brno, Czech Republic, 2012.
2012Özden A., Armağan G., “Türkiye Tarımında NUTS 1 Bölgeleri Açısından Etkinlik Karşılaştırması (2000-2010)”, Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:764-771, Konya, 2012.
2012Tunalıoğlu R., Cankurt M., Çobanoğlu F., Armağan G., “Zeytinyağı Tüketici Davranışları”, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:853-862, Konya, 2012.
2012Armağan G., Özden A., Peker Ş. ,”Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Yoksulluğun Karşılaştırılması (2002-2009)”, Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1: 314-321, Konya, 2012.
2010Çobanoğlu, F., G. Armağan, A. Nalbantoğlu, “Türkiye’de Kırsal Kalkınma Yatırımları Kapsamında Hibe Projelerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örnek Olayı”, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:817-823, Şanlıurfa, 2010.
2010Tunalıoğlu, R., G. Armağan, C. Atıcı, A. Özden, “Türkiye’de Meyve Suyu Sanayinde Verimlilik ve Rekabet Gücünün İncelenmesi”, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 2:699-706, Şanlıurfa, 2010.
2009Koç, A., Z. Özdemir, G. Armağan, "Aydın'da Bazı Süt Sığırı İşletmelerinde Üretilen Çiğ Süt Kalitesi ve Etkili Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu", Denizli, 2009.
2009Armağan, G., A. Ozden, "Entrepreneurial Attitudes and Behaviours in Small-Scale Dairy Farms in Turkey", 111th Seminar, June 26-27, Canterbury, UK from European Association of Agricultural Economists, 2009.
2008Armağan, G., A. Özden, "Türkiye'de Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Tarımsal Yayım İhtiyaçları ve Üreticilerin Örgütlenme İle İlgili Düşünceleri", Türkiye 8. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda Politikası Cildi:260-270, Bursa, 2008.
2008Bayav, A., G. Armagan, "Isparta İlinde Elma İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri", Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda Politikası Cildi:168-181, Bursa, 2008.
2008Tunalıoğlu, R., G. Armağan, "Aydın İlindeki Zeytinyağı İşletmelerinde Elde Edilen Yan Ürünlerin Tarım-Sanayi ve Çevre İlişkileri Boyutunda Değerlendirilmesi", Türkiye 8. Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda İşletmeciliği Cildi:135-143, Bursa, 2008.
2006Armağan, G., C. Atıcı, K. Konak, A. Özden, "Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler", Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, 1172-1184, Antalya, 2006.
2006Armağan, G., "Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Süt Sektörünün Durumu: GZFT (SWOT) Analizi", Türkiye 7. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:2, 751-756, Antalya, 2006.
2004Armağan, G., A. Özden, "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Süt Sektörü Verimliliklerinin Karşılaştırılması", Türkiye 6. Tarım Ekonomisi Kongresi, 505-517, Tokat, 2004.
2004Armağan, G., A. Özden, A. D. Çardak, "Aydın İlinde Süt İşleme Sanayinin Durumu", Türkiye 6. Tarım Ekonomisi Kongresi, 565-570, Tokat, 2004.
2003Armağan, G., "Information Needs of Dairy Farmers and Agricultural Extension Organizations: Case Study of Aydın Province", 17th European Seminar on Extension Education, 378-384, Turkey, 2005.
2002Armağan, G., "Structural Analysis of Dairy Sector in the Selected EU Pre-accession Countries" International Conference of Young Researchers 2002, Rackova dolina, Slovakia, 2002.
2002Isın, F., T. Çukur, G. Armagan, "An Evaluation of Dried Fig Production and Marketing in Turkey from Dried Fig Exportation Standpoint", Second International Symposium on Fig, Acta Hort. 605, ISHS, 183-188, Spain, 2003.
2000Szovics, P., A. Vissi, G. Armagan, "Transformation of Israeli Agriculture- Kibbutz Shefayim Experience", Conference Papers - Young Science 2000, 88-91, Rackova dolina, Slovakia, 2000.
2000Konak, K., G. Armağan, M. Cankurt, "Aydın İlinde Tarım Sanayi İlişkilerinde Sözleşmeli Tarımın Etkinliği", Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, 2000.
1999B01. Armağan, G., E. Oktay, "Aydın Yöresinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Bazı Yapısal Özellikleri ve Planlanması Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 133-140, İzmir, 1999.
1998Konak, K., G. Armağan, M. Tan, "Aydın İlinde Zeytin - Zeytinyağı Üretim ve Pazarlaması", Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Cilt:1, 608-615, Aydın, 1998.
1997Armağan, G., K. Konak, "Aydın İli Nazilli İlçesi Örkoop Kooperatifi ve Faaliyetleri", Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu, 147-154, İzmir, 1997.
1996Konak, K., G. Armağan, Z. Çivi, "Aydın Koçarlı İlçesi Orman ve Çevresi Köylerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yeni Tarımsal Üretim Faaliyetleri Önerileri", Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt:1, 167-171, Adana, 1996.
1995Konak, K., G. Armağan, "Aydın İlinin Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunlarını Iyileştirme Konusunda Görüşler", Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, T.C. Ziraat Bankası Yayınları: 27, 255-260, İzmir, 1995.


Kitaplar

2006Armağan, G., "Organik Tarımda Proje Hazırlama ve Değerlendirme", Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar (Editörler: H. Eraslan ve Dr. F. Selli), 19.bölüm, 452-464, İstanbul, 2006.
2004Işın, F., T. Çukur, G. Armağan, F. Çobanoğlu, "Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve Olası Tam Üyelik Açısından Türkiye Kuru ve Taze İncir Dış Satım Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Aydın Güçbirliği Yayınları, No:1, ISBN: 975-512-873-5, 218 s., Aydın, 2004.
2004Armağan, G., "Bilgiye Dayalı Değerlendirme", Temel Eğitim Becerileri: Yetişkin Eğitiminde Temel İlkeler, ADÜSEM Yayınları, ISBN: 978-605-4797-06-2, İzmir, 2014.ADÜ Ziraat Fakültesi, Eğitim Becerileri Kursu, Aydın, 2004.

Projelerde Yaptığı Görevler

1999 ADÜ-BAP (ZFR97001) Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Planlanması Üzerine Bir Araştırma: Nazilli ÖRKOOP Örnek Olayı (Doktora Tez Projesi) Yürütücü
2000 ADÜ-BAP (ZFR01011) SAydın İlinde Sözleşmeli Tarım Uygulamaları Sorunları ve Çözüm Önerileri Yardımcı Araştırıcı
2003 ADÜ-BAP (ZRF01011) Aydın İlinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi Üzerine Bir Araştırma Yürütücü
2003 TÜBİTAK (TOGTAG
TARP-2574-10)
Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve Olası Tam Üyelik Açısından Türkiye Kuru ve Taze İncir Dış Satım Olanakları Üzerine Bir Araştırma Yardımcı Araştırıcı
2004 ADÜ-BAP (ZRF03007) Aydın İli Süt ve Süt Ürünleri Sanayinin Genel Özellikleri, Sorunları ve İşletmelerin Süt İşleme Potansiyelleri Yardımcı Araştırıcı
2006 ADÜ-BAP (ZRF03010) Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler Yardımcı Araştırıcı
2009 ADÜ-BAP (ZRF06002) Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Bazı İllerde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Araştırma Yürütücü
2009 TÜBİTAK-1080055 Türkiye’nin Tarımsal İhracat Potansiyelinin ve Dış Ticarette Tarımsal Ürünlere Uygulanan Gıda Güvenliği Standartlarının İhracatımıza Etkisinin Belirlenmesi Yardımcı Araştırıcı
2011 TUBITAK-105G080 Ülkesel Canavar Otu Projesi (Üretici Anketleri Sorumlusu) Yardımcı Araştırıcı
2012 ADÜ-BAP (ZRF11013) Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Aydın İli Örneği Yardımcı Araştırıcı
2014 GEKA Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın İli Stratejik Tarım Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti Proje Danışmanı
2014 ADÜ-BAP (ZRF13015) Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Çiftçilere Yönelik Yürütmüş Olduğu Tarımsal Yayım ve Eğitim Faaliyet Çalışmalarının Analizi: Aydın İli Örneği Yardımcı Araştırıcı
2015 ADÜ-BAP (ZRF12004) Üreticilerin Girişimcilik Tutum ve Davranışları: Aydın İli Örneği Yürütücü
2015 ADÜ-BAP (ZRF13021) Dış Ticaret Şirketlerinin Olası Finansal Risk Algılarının Ortaya Konulması, Risk ve Belirsizliklerin Türkiyenin Dış Ticaretine Etkilerinin Analizi (G.Çınar Doktora Projesi) Yürütücü
2016 GEKA Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi Proje Danışmanı
2018 ADÜ-BAP (ZRF17008) Tarım İhracatı Yapan Firmaların Girişimcilik Karekteristiğinin Firma Büyüme Performansına Etkisi Yardımcı Araştırıcı

Doktora Tezleri

1 Gökhan ÇINAR Dış Ticaret Şirketlerinin Olası Finansal Risk Algılarının Ortaya Konulması, Risk ve Belirsizliklerin Türkiyenin Dış Ticaretine Etkilerinin Analizi (İkinci Danışman) 2015
2 Sıdıka BOZKIRAN Kuru İncir ve Kestanede Değer Zinciri Analizi Devam

Yüksek Lisans Tezleri

1 Altuğ ÖZDEN Aydın İli Tarım işletmelerinde Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Belirlenmesi 2005
2 Süleyman NİZAM Aydın İlinde Pazara Yönelik Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi 2006
3 Alamettin BAYAV Isparta İlinde Elma İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri 2007
4 Gökhan ÇINAR Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği 2009
5 Köksal ÖZDEMİR Aydın ilindeki sulama birliklerinin faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi 2009
6 Yasemin DEMİR Aydın'da Hane Halklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi 2011
7 Büşra HORASAN Aydın İli Tarım Sektörünün Girişimcilik Yönüyle Değerlendirilmesi 2014
8 İbrahim TİMURKAYNAK Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi 2017
9 Cansu AYHAN Pamuk Üreticilerinin Çeşit Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Konjoint Analizi Uygulaması: Aydın İli Örneği 2018
10 Meryem ÖZKAN Tarım İşletmelerinde Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi: Aydın İli Örneği 2018
11 Rabia OKUMUŞ Aydın İlinde Yaş Meyve - Sebze Pazarlaması ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışları 2018
12 Piraye KATİPOĞLU Tarımda Ekonomik, Beşeri ve Sosyal Sermayenin Kırsal Kalkınmada Önemi 2019
13 Fırat ASLAN Kırsal Alanlarda Sosyo Ekonomik Yapı ve Yaşam Memnuniyeti: Aydın İli Örneği 2019
14 Yetkin Barış ŞİMŞEK Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinde Algılanan Kalite ve Üretici Memnuniyeti 2019

TARIMSAL YAYIM ve İLETİŞİM

İLKELER
Tarımsal Yayım Kavramı ve Tarihi Gelişimi PDF indir
Algılama, İletişim, Davranışlarımız ve Güdülenme PDF indir
Eğitim, Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi PDF indir
Sosyal Etkiler ve Kırsal Sosyoloji PDF indir
Yenilikler, İnançlar, Değerler ve Normlar PDF indir
YÖNTEM ve TEKNİKLER
Bireysel Yayım Yöntemleri PDF indir
Grup Yayım Yöntemleri PDF indir
Kitle İletişim Yöntemleri PDF indir
PLANLAMA ve DEĞERLENDİRME
Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi PDF indir


DERS İÇİN BAZI DÖKÜMANLAR

Ders Öncesi Soru Formu (Bu soruların amacı dersle ilgili farkındalık yaratmaktır) PDF indir
Proje Oluşturma ve Yönetme PDF indir
Bilgiye Dayalı Değerlendirme PDF indir
Beceri Eğitimi (Öğrenme ve Değerlendirme Klavuzları) PDF indir


KAYNAK KİTAPLAR

Tarımsal Yayım ve İletişim
Prof. Dr. Tayfun Özkaya
EÜ Ziraat Fak. Yayınları No:520
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Yüksel Değirmenci - İlker Manyaz - İhsan Güzelaydın
Engin Erkuş - Fatma Koçak - Bekir Arı
Editör: Ali Gül @ 2019 - ANKARA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı

TARIM EKONOMİSİ

Tarım Ekonomisinin ve Tarımın Tanımı PDF indir
Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı PDF indir
Tarımsal Üretim Ekonomisi PDF indir
Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve Değer Biçme PDF indir
Tarım Politikası PDF indir
Uluslararası Tarım Politikası PDF indir
Tarımsal Üretim Faktörleri PDF indir
Tarımsal Finansman ve Kredi PDF indir
Tarımsal İşletme Yönetimine Giriş PDF indir
Tarım İşletmelerinde Performans Analizi PDF indir
Tüm İşletme Analizi PDF indir
Tarımsal Pazarlama PDF indir
Tarımsal Kooperatifçilik PDF indir
Tarımsal Yayım PDF indir


KAYNAK KİTAPLAR

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Prof.Dr. İ. Hakkı İNAN
8.Baskı - İdeal Kültür/Yayıncılık
(Yukarıdaki Sunular Bu Kitaptan Alınmıştır)
Analitik Tarım Ekonomisi
Prof.Dr. Arslan Zafer GÜRLER
Nobel Yayıncılık
Tarım Ekonomisi
Anadolu Üniversitesi Yayını No:2226

KIRSAL KALKINMA

Kalkınma ve Kırsal Kalkınma Kavramları PDF indir
Az Gelişmişliğin Ölçülmesi ve Uluslararası Karşılaştırma PDF indir
Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri PDF indir
Kalkınma Teorileri PDF indir
Kırsal Kalkınmada Kavramlar ve İlkeler PDF indir
Kırsal Kalkınma Yaklaşımları PDF indir
Kırsal Kalkınmanın Planlanması ve Uygulanması PDF indir
Türkiye’de Uygulanan Kırsal Kalkınma Politikaları PDF indir
AB ve Kırsal Kalkınma PDF indir
Kalkınma ve Sermaye PDF indir


DERS İÇİN BAZI DÖKÜMANLAR

AVRUPA KIRSAL MANİFESTOSU (2015) PDF indir
VENHORST DEKLARASYONU (2017) PDF indir
ONUNCU KALKINMA PLANI 2014-2018 (BROŞÜR) PDF indir
IPARD II (2014-2020) PDF indir

KAYNAKLAR

Kırsal Kalkınma - Yaklaşımlar ve Türkiye Deneyimi
Adem Doğan
Palme Yayıncılık @ 2010
Türkiye'de Kırsal Kalkınma (Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar)
Muzaffer Bakırcı
Nobel Yayıncılık @ 2007
Kalkınma Ekonomisi (Teori ve Politika)
Ergül Han - Ayten Ayşen Kaya
Nobel Yayıncılık @ 2008
Kalkınma Ekonomisi
Sami Taban - Muhsin Kar
Ekin Yayıncılık @ 2014

TARIM EKONOMİSİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Bilim ve Araştırma PDF indir
Araştırmanın Tanımı, Önemi ve Temel Kavramlar PDF indir
Bilimsel Araştırmaların Sınıflandırılması ve Planlanması PDF indir
Başlıca Araştırma Yöntemleri PDF indir
Örnekleme PDF indir
Araştırmalarda Ölçme ve Kullanılan Ölçekler PDF indir
Değişkenler ve Tanımlayıcı İstatistikler PDF indir
Ortalamaların Karşılaştırılması - Varyans Analizi PDF indir
Khi Kare Analizi PDF indir
Faktör Analizi PDF indir
Araştırma Raporunun Biçim ve Kapsamı (GA) PDF indir

DERS İÇİN BAZI DÖKÜMANLAR

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği̇ Yönergesi̇ PDF indir
"Bilim ve Etik" konusunda bir derleme.
Uçak, N. Ö., & Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal. Türk kütüphaneciliği, 22(2), 187-204.
PDF indir

UYGULAMALAR ve ÖDEV

Örnek Tarım İşletmeciliği Soru Formu (Anket) PDF indir
Hipotetik (Varsayımsal) Data Seti PDF indir
Ödev: Data Seti Kullanılarak Yapılacak Analizler PDF indir

ÖRNEK ÇİZELGE (TABLO) GÖSTERİMLERİ


Standart Bir Çizelge PDF indir
İşletme Büyüklük Grupları İtibariyle Ortalama ve Standart Sapmalar PDF indir
İşletme Büyüklük Grupları İtibariyle Ortalama, Standart Sapma ve Yüzdeler PDF indir
Tanımlayıcı İstatistik Çizelgesi PDF indir
Faktör Analizi Sonuç Çizelgesi PDF indir

KIRSAL KALKINMA EKONOMİSİ

ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

TARIMSAL PROJE HAZIRLAMA ve DEĞERLENDİRME

Proje Kavramı ve Proje Çeşitleri PDF indir
Yatırım Kavramı ve Projeler PDF indir
Proje Hazırlama Süreci PDF indir
Ekonomik Analiz PDF indir
Teknik Analiz PDF indir
Paranın Zaman Değeri PDF indir
Finansal Analiz (Projelerin Değerlendirilmesi) PDF indir


DERS İÇİN UYGULAMA DÖKÜMANLARI

Ekonomide Esnekliklerler PDF indir
Korelasyon-Regresyon (Zaman Serisi) PDF indir
İskonto Oranları PDF indir
İç Karlılık Oranı (Internal Rate of Return) PDF indir
Proje Hazırlama Ödevi PDF indir


KAYNAK KİTAPLAR

Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Bahaettin Balçık
Nobel Yayın Dağıtım @ 2003
Tarımda Proje Hazırlama Tekniği
Prof.Dr. Erkan Rehber - Prof. Dr. Ahmet Erkuş
Ekin Yayınları @ 2014
Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği
Prof. Dr. İ. Hakkı İnan